Valná hromada ČKAIT Plzeň


(12.01.2012)

Poslanec Václav Votava se ve čtvrtek 12. 1. 2012 zúčastnil valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Plzeň, která se konala v Měšťanské besedě.

Vedle odborných témat se na valné hromadě řešila i celková situace ve stavebníctví v souvislosti s ekonomickou krizí. Projektanti žehrají například na výběrová řízení formou elektronické aukce, kdy je hlavním kritériem cena. "Chtěl bych vidět politika nebo člověka zodpovědného zadání zakázky, který by si vybral lékaře pro řešení svého zdravotního problému na základě nejnižší ceny. U projektanta to nikomu nevadí," uvedl jeden z řečníků.

Diskuse se týkala i připravované novely stavbního zákona, ke které má ČKAIT řadu připomínek a chtěla by ji probrat s poslanci na setkání v Praze dne 21. 2.

Poslanec Václav Votava ve své krátké zdravici zmínil dopad zvýšení DPH na stavebnictví i schválený rozpočet na ro 2012. "Vláda seškratala co mohla, seškrtala investice. Je otázka, zda je to správná cesta. Pochybuji, že se někdy někdo proškrtal k prosperitě," pronesl ke členům komory poslanec. Jako bývalý stavař si rád s představiteli komory sedne nad připravovanou novelou stavebního zákona, i když poslanci ji ještě k dispozici nemají, takže se  s ní podrobněji seznámit nemohl.

V. Votava v rozhovoru s místopředsedou oblastního sdružení ČKAIT Plzeň Ing. Robertem Křečkem a předsedou ČKAIT Ing. Pavlem KřečkemValná hromada ČKAIT PlzeňValná hromada ČKAIT PlzeňProslov V. Votavy na valné hromadě ČKAIT