Vystoupení ve Sněmovně k návrhu na rozpočtové určení daní


(01.02.2012)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte mi také, abych se i já vyjádřil k projednávané materii, tedy k návrhu na rozpočtové určení daní. Je to už takový evergreen, neustále o něm diskutujeme, nicméně asi nebude nikdy rozpočtové určení daní spravedlivé vůči všem obcím.

Jsem rád, že tady pan předřečník, pan hejtman Novotný, hovořil i o hospodářsky zaostalých regionech. Možná nezmínil okres Tachov, ze kterého jsem, který také je usnesením vlády zařazen mezi hospodářsky slabé regiony a vyžaduje soustředěnou podporu státu. Je to dáno usnesením vlády. Bohužel, papír snese všechno a myslím si, že je to jenom na papíře, není to tedy faktická pomoc. A on po takové pomoci volal a já se k němu určitě připojuji.

Budu pravděpodobně interpelovat pana ministra Jankovského právě v této věci, protože dříve byl otevřen program na podporu těchto regionů a obcí, které jsou zařazeny mezi hospodářsky slabé, nicméně pro letošní rok, zdá se i pro roky příští, tato vládní koalice, Ministerstvo pro místní rozvoj, vůbec nehodlá takovýto program otevřít. Program, který by měl podporovat právě rozvoj takovýchto hospodářsky zaostalých regionů.

Chci říci, že chápu starostu a samozřejmě i ze svého regionu, že nejsou spokojeni s tím, jaké sdílené daně prostřednictvím rozpočtového určení daní přicházejí do jejich obcí, do jejich rozpočtů. Jsou to rozpočty, se kterými si jistě zvláště menší obce nebudou moci, když to řeknu lidově, vyskakovat a nemohou si dovolit větší investice, někdy i vůbec nějaké smysluplné investice pro rozvoj obce.

Na druhou stranu ale samozřejmě vnímám i hlasy, které přicházejí, a konkrétně z Plzně, protože Plzeň je vlastně regionálním centrem Plzeňského kraje, mého regionu, kteří zásadně nesouhlasí s tím, jak je nastaven tento návrh rozpočtového určení daní, kdy má Plzeň, a nejenom Plzeň, je tam Praha, je tam Ostrava, je tam Brno, mají přijít o poměrně významné částky, významné prostředky z rozpočtového určení. U Plzně to dělá 900 mil., sice je tam nějaké přechodné období, je tam i nějaká kompenzace, nicméně to si myslím, že je velice slabá náplast na ty prostředky, které Plzni mají být odebrány. Je třeba chápat to, že Plzeň, ano, je centrem regionu, zajišťuje řadu veřejných služeb, které jsou potřebné pro celý region, ať je to kultura, sport, školství atd. Takže s tím asi se ztotožnit nemohu. Ale znovu opakuji, že já přeji více prostředků v rozpočtovém určení daní pro menší obce. Na jedné straně se tedy rozpočtovým určením daní přidává především, jak jsem říkal, těm menším obcím, a já s tím souhlasím. Na druhé straně se ale zase někde bere, což si myslím, že samozřejmě ty hlasy potom, že to není spravedlivé, asi na místě jsou.

 

Samozřejmě, že nelze asi to, aby malá obec, nebo menší obec, která má 300 obyvatel, měla z rozpočtového určení daní stejně na hlavu na obyvatele, jako má ta Plzeň, Ostrava, Brno, Praha, to asi každý chápe.

Já bych si dovolil upozornit na jednu věc. A to, že máme v současné době 6 milionů 246 obcí. Tedy obcí, kde je obecní úřad, samospráva. Kde je starosta. Je to hodně, nebo málo? (Upozornění z pléna na neodpovídající číslo počtu obcí.) Šest tisíc dvě stě čtyřicet šest obcí, jestli jsem se přeřekl a řekl jsem něco o milionech, tak to jsem řekl asi velice špatně, to si ani neumím představit. Takže děkuji za upozornění - 6 246 obcí.

Kladl jsem otázku, jestli je to hodně, nebo málo. Určitě, když to porovnáme s počtem obyvatel, porovnáme to s Evropou, je to hodně. Možná Francie - ta je na tom obdobně, jako jsme my. Ale slučování obcí je asi velmi citlivá záležitost, to asi všichni mi dáte zapravdu. Nechci to tady nějakým způsobem rozvádět, nechci tady šířit nějaké emoce. Nechci, abych se vrátil a pak mě za to starostové bili. Máme ale samostatné obce, které mají také 100 obyvatel nebo i méně. Já jsem si vytáhl, že do 100 obyvatel je 500 obcí, do 200 obyvatel je 1 050 obcí. Co taková obec, co takový starosta s rozpočtem, který dostává na 100 obyvatel, může vůbec udělat? Nic. Skoro nic. Navíc jestli je ještě uvolněný. Je třeba říci, že většina z nich se třeba ani neuvolní kvůli tomu. Pak samozřejmě všechno jde na vrub administrativy a na rozvoj obce, na investice už jde hodně málo. Takže tam chápu, že samozřejmě ten požadavek pro to, aby do rozpočtového určení daní přišlo více peněz, je legitimní, já s ním souhlasím. Při současném stavu, říkám. Při současném stavu, jaký je.

Já očekávám, že se povede k tomuto rozpočtovému určení daní ještě bohatá diskuse i v rozpočtovém výboru. Znovu říkám, že asi rozpočtové určení daní nemůže být nikde spravedlivé ke všem, ale tak jak je nastaveno, tak s tím problém určitě mám.

Jinak bych samozřejmě očekával, už to tady řekli i předřečníci, že takovýto návrh rozpočtového určení daní by měla předkládat vláda a neměl by to být poslanecký návrh. Je to velice vážná věc.

Děkuji za pozornost.