Rušit venkovské školy? To snad ne!


(09.02.2012)

 

Starostové obcí žijí v obavách z připravované změny systému financování regionálního školství. Prosakující informace naznačují, že to, co dostanou navíc z vyšších příjmů z rozpočtového určení daní, by mohli vzápětí utopit ve financování škol. Nově by totiž neměl být normativ vyplácen na žáka, ale na třídu. Má být stanoven jakýsi optimální počet žáků ve třídě, na druhém stupni např. 24 či 26. Nad tento počet a pod tento počet se bude normativ snižovat. Když jsem v této věci pana ministra školství Dobeše interpeloval, zdůvodnil to tím, že chce mít místo tří poloprázdných škol na sídlišti dvě naplněné. Tomu rozumím, ale kolik takových sídlišť je?

Příklad okresu Tachov. Velká rozloha, řídké osídlení. Síť škol už je teď na hraně. Většina žáků na venkově musí někam dojíždět. Stávající venkovské školy nemají ve třídách 30 žáků. Bohužel některé třídy nemají ani 20 žáků, ani 15. Ale o čem to svědčí? O nehospodárnosti ředitele nebo zřizovatele? Ne. Svědčí to o tom, že se venkov bohužel vylidňuje. Proto obce a města drží své školy zuby nehty a za cenu značných nákladů. Škola je v obci nejen centrem společenského a kulturního dění, ale i významným stabilizačním prvkem. Krátkodobý finanční přínos ze zrušení školy se dlouhodobě projeví vymíráním obce a odchodem mladých do větších sídel.

Venkov v pohraničí má i bez reformy financování školství dost problémů. Málo pracovních příležitostí, horší dostupnost základních služeb či zdravotní péče, nedostatečná dopravní obslužnost. Zánik regionálního, venkovského školství by byl jen další hřebíček do rakve. Stát by měl jasně říct, zda chce, aby český venkov byl obydlený a pokud ano, tak by pro to měl něco udělat a ne házet malým obcím a jejím obyvatelům klacky pod nohy. Stát se sice tváří jako dobrý hospodář, který chce šetřit, ale šetří na úkor někoho jiného – obcí a měst. A to nemluvím o ztrátě zaměstnání učitelů, kteří by tak rozšířili řady nezaměstnaných.

Shodou okolností byly minulý týden v Tachovském deníku otištěny den po sobě dva články, které situaci ilustrují – jeden popisoval hrozící uzavření škol, druhý to, jak se mladí do Tachova po studiích nevracejí a obyvatelstvo stárne.

Pro takovou změnu financování regionálního školství, jak ji připravuje ministr Dobeš, já ruku ve Sněmovně nezvednu.