Poslanec Votava navštívil včera venkovské školy


(08.03.2012)

Tachovský deník | 8.3.2012 | Rubrika: Tachovsko | Strana: 2 | Autor: MARIE PODZIMKOVÁ | Téma: Poslanci - Votava Václav


Reforma může vést k tomu, že zřizovatel vyzve školy ke stávce,míníl starosta Stráže

Tachovsko – Včera navštívil poslanec Václav Votava tři školy v západní části Tachovska. Ve Stráži besedoval s žáky o práci parlamentu. Ve stejné škole a pak i v Rozvadově a Hošťce s vedením vzdělávací instituce o chystané změně financování školství. „Hrozí, že menší školy by mohly i zaniknout, pokud nesplní normativní počet žáků natřídu. V návrhuje 24 nebo 26 žáků. Jinak by musely provoz školy dofinancovávat obce a ty na to nemají," uvedl poslanec při jednání v ředitelně školy. „Školy jsou stabilizačním prvkem venkova, centrem kultury i společenského života. Interpeloval jsem v této záležitosti ministra školství, který přislíbil, že nezanikne žádná malotřídka.“
„Hovořil jsem o problematice s mnoha starosty z Tachovska i sousedního Domažlicka. Samosprávy jsou napříč politickým spektrem rozhodnuty bojovat za udržení stávajících škol. Chystaná reforma financování školství může vést až k tomu, že zřizovatelé, tedy obce, v krajním případě vyzvou školy ke stávce,“ řekl starosta Stráže Karel Fišpera.
Proti návrhům ministerstva školství se staví i vedení školy. To zaslalo své vyjádření k záměru financování regionálního školství na krajský úřad. V devíti bodech argumentuje, proč nesouhlasí s chystanou změnou. Ředitelka Alena Vaňousová o důvodech hovořila i na včerejší schůzce s poslancem. „Naši školu navštěvuje v současnosti 111 žáků, z toho je 54 procent dojíždějících. V průměru stráví dojížděním třicet minut. Při nutnosti dojíždět do jiné školy by se tato doba zvýšila minimálně na čtyřicet pět minut i více,“ argumentovala ředitelka a dodala: „Dokážeme si své děti pohlídat, podchytíme všechno, co se okolo nich děje. Ve městě mají daleko víc únikových možností.“
Z ředitelny se poslanec Votava vydal do třídy, kde se shromáždili žáci osmé a deváté třídy. Hovořil o práci ve sněmovně, zákonodárném procesu, práci poslance v obvodu, ve výborech sněmovny i o imunitě poslanců. Došlo i na téma legalizace měkkých drog. Votava odpovídal i na otázku, kterou položil jeden ze žáků: „Kdybych chtěl být poslancem, musel bych splňovat nějaké zvláštní požadavky?“
Ze Stráže odjel Václav Votava do vesnických malotřídek v Rozvadově a Hošťce. „Téma, o němž chci hovořit s vedením těchto škol je jasné – koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství,“ řekl.
S ředitelkou ZŠ Stráž Alenou Vaňousovou a  starostou Karlem  Fišperou Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Stráž na besedě s poslancem VotavouBeseda se žáky ZŠ StrážNa ZŠ Stráž se za pomocí asistentů vzdělávají i zdravotně postižené dětiV malotřídní ZŠ Rozvadov  se ředitelka Jana Urbanová pochlubila i keramickou dílnouMalotřídní ZŠ v Hošťce - na snímku se starostkou Hanou Sojkovou a ředitelkou školy Jarmilou Muchovou