Otevření prostor II. etapy Vědeckotechnického parku Plzeň


(02.04.2012)

Rok po zahájení výstavby byly v Plzni slavnostně otevřeny nové prostory Vědeckotechnického parku Plzeň II. etapa, které nabídnou dalších 5990 m2 k pronájmu inovačním firmám. 

Cílem tohoto projektu je podpořit tradiční spojení města Plzeň s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků, propojit a rozvíjet existující vývojovou infrastrukturu vědeckotechnického parku s univerzitním prostředím a průmyslem a posilovat komercializaci výsledků výzkumu, podporovat nově vznikající firmy i využití projektu jako marketingového nástroje pro prezentaci Plzně a Plzeňského kraje jakožto moderního evropského regionu podporujícího inovace.

 Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku Plzeň 2.4.2012Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku Plzeň 2.4.2012Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku Plzeň 2.4.2012Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku Plzeň 2.4.2012