20. let partnerství Stříbra a Vohestrausu


(13.05.2012)

V neděli 13. 5. si zástupci a občané českého města Stříbro a německého města Vohenstraus připomněli 20. výročí podepsání dohody o spolupráci obou měst. Na slavnostním setkání na radnici ve Vohestrausu po úvodní řeči starosty hostitelského města Andrease Wutzlhofera přednesl slavnostní projev dlouholetý bývalý starosta Josef Zilbauer. Připomněl počátky spolupráce, všechny kteří stáli u prvních kontaktů obou měst i překonávání jazykových bariér a v této souvislosti přidal  veselou vzpomínku na slavné přeřeknutí tehdejšího podepisujícího starosty Vohenstrasu Franze Pausche, kdy při slavnostním přípitku místo "Na zdraví" pronesl "Nádraží".

Současný místostarosta Vohestrausu a rodák Horst Frötschl nikdy nezapomněl na své rodné město i když ho musel opustit ve svých 6 letech a ve svém projevu vzpomněl, jak moc ho dojalo, když obdržel čestné občanství Stříbra.

Krátkou zdravici pronesl i poslanec Václav Votava a porovnal situaci v příhraniční spolupráci před sametovou revolucí a nyní.

Po slavnostním shromáždění následoval průvod městem a závěrečné posezení a zábava v pivním stanu.

Vohenstraus 13.5.2012Vohenstraus 13.5.2012Vohenstraus 13.5.2012Vohenstraus 13.5.2012