Vystoupení k zákonu o poštovních službách


(05.06.2012)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, musím říci, že se plně připojuji ke svému předřečníku panu poslanci Urbanovi. Také já vítám zamítnutí tohoto návrhu zákona Senátem a plně sdílím jeho názor, který zde uváděl coby reakci na pana kolegu Husáka v tom smyslu, proč tedy dělat nějakou novelu, když můžeme to napravit tím, že tento zákon zamítneme a budeme projednávat úplně nový zákon.

Mě k tomu názoru zamítnout tento zákon vede především obava o rušení poboček v malých obcích na venkově. Myslím si, že to není lichá obava, že je to obava zcela reálná, a už dnes vidíme, jak takovou salámovou metodou Česká pošta se snaží některé pobočky rušit. Přece i v těchto malých obcích chtějí mít občané zajištěný určitý komfort, určitou službu, dostupnost poštovních služeb, a ne cestovat někdy mnohdy desítky kilometrů právě za těmito službami. A víme dobře, jak to vypadá s dopravní obslužností v řadě našich regionů, které jsou velké rozlohou a s malým osídlením. A využívají tyto pobočky také starší lidé, to je třeba si uvědomit. Starší lidé, kteří často mají problém právě s dopravou, nemají třeba ani automobil, aby si mohli desítky kilometrů zajet za touto službou, využít tedy poštovních služeb. Koneckonců chodí jim na pošty, na tyto poštovní pobočky, jejich důchody. Chodí jim tam různé zásilky, často využívají Poštovní spořitelnu, mají tam uložené své peníze, v těch poštovních spořitelnách, které právě jsou v těchto pobočkách České pošty. Prostě je tady vytvořená síť, dobrá síť si myslím, poboček České pošty a proč tuto síť likvidovat, proč ji ořezávat? Já myslím, že negativní zkušenosti už s tím máme dnes, a já v poslanecké kanceláři často musím vyslechnout stesky občanů z venkova, právě že se jim ruší pošta a že mají prostě problém s tím.

Já si myslím, že Česká pošta je firmou státu, a my často hovoříme o podpoře venkova, nechceme, aby se venkov vylidňoval, ale vždyť přece i pošta, tak jako i škola, patří k základním službám na venkově, je potřebná pro jejich dostupnost a těžko si umíme někdy život na venkově právě bez těchto služeb představit. Já vím, že občany velkých měst nebo středních měst toto asi moc nepálí, protože oni určitý komfort mají, často si mohou vybrat i z více pošt, protože je v daném městě třeba více poštovních poboček, mají delší třeba pracovní dobu než na venkově, takže jistě velká města obavu o rušení poboček nemají. Ale právě malé obce mají, mají tu obavu, a jak říkám, dnes už se to někdy děje i takovouto salámovou metodou, kdy Česká pošta ruší, a to často bez vědomí místní samosprávy, bez vědomí obcí, prostě tuto pobočku zavře.

Já tedy podporuji to, co řekl zde jeden ze zpravodajů pan kolega Urban, a samozřejmě nebudu hlasovat pro to, aby tedy tento návrh zákona vešel v život. Děkuji.