Interpelace ministra zdravotnictví ve věci uzavření nemocnice Rokycany


(14.06.2012)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Plzeňský kraj je jediným krajem v České republice, který nemá ve dvou okresech žádnou nemocnici a teď možná přijde o nemocnici další. Mluvím teď o nemocnici v Rokycanech. Ta zajišťuje péči pro pacienty okresu Rokycany, části okresu Plzeň-sever, kde není žádná nemocnice, a části okresu Plzeň-jih.

Do zdejší vyhlášené a zmodernizované porodnice jezdí rády rodit i ženy z Plzně a právě o porodnici a gynekologické oddělení jako první v řadě rušení jistě jde. Protože omezením počtu lůžek či zrušením celého oddělení fakticky žádná úspora nevznikne, nemocných ani rodiček jaksi neubude, musím tento tlak především dominantní Všeobecné zdravotní pojišťovny chápat jako první krok k úplnému zavření nemocnice v Rokycanech.

Co se stane, je ztížení dostupnosti zdravotní péče. Občané se o svou nemocnici pochopitelně bojí. Proto jich už jen v Rokycanech na pět tisíc podepsalo petici právě za zachování nemocnice. Ostrý nesouhlas vyjadřuje i Plzeňský kraj. Ale koho to v Praze zajímá, že?

Apeluji proto na vás, pane ministře, vím, že tak osobně činila již paní poslankyně Emmerová či zástupci města. Zabraňte faktickému rušení oddělení porodnice a gynekologie a možná i celé nemocnice v Rokycanech. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane poslanče Votavo, vážení paní kolegyně, kolegové, otázky optimalizace sítě nyní hýbou českou veřejností. Já jenom podotknu, že jsem byl ráno omluven, protože jsem byl v Senátu, kde hlavním tématem byla petice nemocnice Žatec, a také další interpelace, která je na mě, se tohoto tématu týká, takže dovolte mi pár slov obecně, než přejdu k Rokycanům.

Otázka nemocniční sítě, která je téměř 50procentní zátěží celého systému veřejného zdravotního pojištění, je záležitostí dostupnosti péče, záležitostí nákladů na celou síť a je to samozřejmě v neposlední míře, a proto myslím, že tady také jsme, záležitostí jakési lokální prestiže jednotlivých měst a obcí, kde nemocnice jsou.

Pokud jde o dostupnost péče, tak ta je dána obecně zdravotnickými zákony, které nutí všechny subjekty, které za ten systém zodpovídají, aby vytvořily podmínky pro poskytování lege artis. Tyto subjekty jsou jistě Ministerstvo zdravotnictví v tom nejobecnějším pohledu, zcela určitě kraj a hlavní klíčovou roli dnes ze zákona hraje zdravotní pojišťovna, která platí provozní náklady. O investiční náklady se dělí jak zakladatelé nemocnic, stát a lokality, kde nemocnice jsou.

Pokud jde o povinnost péči zajistit, tak ta je jednoznačně uvalena na zdravotní pojišťovny, které mají povinnost zajistit péči, která je vhodná z obecných metodických pokynů, a je podle nové verze zákona 48 připravováno nařízení vlády, které stanovuje minimální dostupnost v některých oblastech, které jsou kritické. Dostupnost se diskutovala mezi 45 až 60 minutami pro jednotlivé porodnice a zkušenosti z jiných konců naší republiky, kde síť již optimalizovaná byla, ukazuje, že hodinová dostupnost do porodnice je celkem vyhovující, pokud jde o jízdu autem. Řekl bych jenom příklad ze svého kraje: na ose Hradec Králové - Liberec jsou dneska tři porodnice po 50 kilometrech vzdálené a v celém tomto širokém pásu čtyři porodnice již v posledních 20 letech zanikly.

Ministerstvo ovlivňuje tu věc jakýmisi obecnými předpisy metodického rázu. Dnes v tom hraje důležitost roli i Odborná společnost gynekologie a porodnictví, která říká, že 500 doteď bylo minimum, uvažuje se i o vyšším limitu, 500 porodů za rok rozumějte. Ministerstvo udává podklady pro věcné a technické vybavení formou vyhlášky a pro personální vyhlášky. Ale znovu opakuji: klíčovou roli hraje zdravotní pojišťovna.

Snaha redukovat nebo optimalizovat síť se táhne od minulého roku, kdy se zdravotnictví dostalo do velkého finančního napětí a k optimalizaci je nuceno, aby se svým rozpočtem vyšlo. A hledá tedy kompromis mezi ideální dostupností, lokálními potřebami a financemi. Kraje vyhlásily jakousi kampaň za redukci sítě už v loňském roce, kdy bylo zavřeno asi 1500 lůžek. Předpokládá se, že tisíc lůžek bychom zrušit mohli a opravdu se o tom teď aktivně vyjednává. Pojišťovny mají možnost v letošním roce po 20 letech vypovědět smlouvy, tak toho využívají. Ale je nad nimi memento, že péči zajistit musí.

Pokud jde o situaci v Rokycanech, tak bych odkázal na stanovisko kraje a ujišťuji vás, že pokud je negativní, tak dohadování s pojišťovnou ještě budou pokračovat a budou velmi tuhá, protože my jsme jednoznačně řekli, že kromě některých parametrů, které chceme, aby se posuzovaly, (Upozornění na čas.) je dohoda s krajem pro nás naprosto prioritní. Děkuji

Poslanec Václav Votava: Ano. Děkuji za odpověď, pane ministře. Samozřejmě rád kvituji to, že se dbá i na názor kraje a považujete ho za velice důležitý. Kraj určitě trvá na tom, aby porodnice byla zachována. Já si myslím, že pod rouškou optimalizace nelze přece ztěžovat dostupnost. A ona svým způsobem ztížena bude, když tam nebude to oddělení. A kam se ty rodičky přesunou? Především do fakultní nemocnice. A musím se zeptat. Samozřejmě fakultní nemocnice je špičkové zařízení. Kde to bude levnější - v Rokycanech nebo v té fakultní nemocnici?

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuj podruhé za slovo. Dotaz je velmi případný. Ale já musím uznat, že náš systém opravdu nezajišťuje dobrou transparentnost a průhlednost cenotvorby a my na tom teď velmi intenzivně pracujeme. Pracujeme na změně seznamu výkonů, nutíme pojišťovny, aby nám dodávaly data o financování jednotlivých krajů, kde se ukazuje, že jsou dost výrazné rozdíly v nákladech na pojištěnce bydlícího v tom kraji. Čili jakýsi nepřímý ukazatel dostupnosti péče.

A jakožto hlavní nástroj, který pokládáme za ideální, je systém úhrad formou diagnostických skupin, tzv. DRG. My jsme po určité pauze, kdy se ten systém obnovil, doladil, začali v letošním roce psát vyhlášku, která DRG přikazuje a přikazuje zároveň jednotnou sazbu pro malé i velké nemocnice, ke které je nutno dojít, ovšem postupně, aby se systém nerozkolísal. Letos jsme nastavili váhu sbližování 25 %, v příštím roce budeme pokračovat zhruba tímto tempem nebo o něco rychleji, takže počítáme, že mezi velkými nemocnicemi a malými dojde k úplnému vybalancování za tři až čtyři roky a ten systém se tomu musí přizpůsobit.

DRG má tu obrovskou výhodu, která je potvrzena ze světa, že je to takový polovičatý výkonový systém, kde peníze jdou k poskytovateli spolu s pacientem, takže to motivuje nemocnice, aby lákaly pacienty, zvyšovaly svou kvalitu péče a zároveň je to nástroj pro pacienty, aby, jak se teď módně teď často říká, hlasovali nohama a rozhodli, kde tu péči chtějí mít. A jako model ty porody jsou ideální, protože řada věcí se ve velkých nemocnicích musí dělat zvlášť, ale porody jsou všude stejné.