Podpora Středisku sociálních služeb Víteček


(10.07.2012)

Středisko Víteček v Černošíně je zařízením občanského sdružení 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR a je nestátní neziskovou organizací. Posláním střediska je poskytovat pomoc dětem a dospělým lidem s postižením tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučeni od své rodiny. Provozuje jak denní stacionář tak i základní školu speciální pro postižené děti. V letošním roce se však dostalo středisko do obtížné situace, protože mu byl snížen příspěvek na provoz z MPSV. Na základě této informace středisko navštívil i poslanec Václav Votava, který se seznámil s fungováním střediska a rozhodl se finančně pomoci alespoň symbolickou částkou 5000 Kč. Naštěstí ministerstvo už své rozhodnutí přehodnotilo a tak Víteček může dál poskytovat postiženým své služby.

 Předání daru pro Středisko Víteček jeho řediteli Tomási Rusňákovi