Spravedlivé restituce, nebo velkorysý dar?


(28.08.2012)

Jsem pokřtěný, považuji se za věřícího člověka, křesťana, přesto ve Sněmovně znovu budu hlasovat proti zákonu o takzvaných církevních restitucích.

Aby bylo jasno - nejsem proti odluce církve od státu, ta je na místě. Měla být dávno provedena. Nejsem ani proti navrácení majetku, který církvím prokazatelně patřil (což je v zákonu bohužel nejednoznačně vymezeno či chybí), prokazatelně jej užívaly a hodlají ho i po vydání užívat k duchovní či charitativní činnosti. Chápu také význam církví v naší společnosti právě v těchto oblastech života. Největším problémem je pro mne ale finanční náhrada církvím ve výši 59 mld. korun, sice rozložená do delšího časového období, ale zvyšovaná o inflaci, takže se v době, kdy se stát potýká s velkým zadlužením a ekonomickou krizí, bavíme o konečné sumě okolo 100 mld. Přitom ještě dalších 17 let bere stát na svá bedra platy duchovních. První tři roky je bude financovat plně, poté každý další rok o 5 % méně. Přesto celková suma činí dalších 17 miliard.

Ale jsou i další neméně vážná proti. Toto finanční vyrovnání zakládá nerovný přístup k ostatním restituentům a může přinést i řadu žalob. Restituenti z 90. let nedostali žádnou kompenzaci za to, že svůj majetek nemohli řadu let užívat, nehledě na to, že ho často obdrželi zpět v zuboženém stavu.

Domnívám se, že to jsou legitimní a oprávněné výhrady. Ano, ukradený majetek je třeba vrátit, ale tady už se skoro více než o vracení ukradeného majetku jedná o velkorysý dar. Máme snad zapomenout na všechny tyto rozumné argumenty za situace, kdy vládní koalice pod heslem úspor a snižování zadlužení státu zdražuje základní životní potřeby, zvyšuje platby ve zdravotnictví a to vše má dopad především na ekonomicky slabé vrstvy obyvatel, důchodce a rodiny s dětmi? Můžeme být k církvím za této situace tak bezmezně velkorysí? Myslím, že i proto více než 80 % našich občanů s takovým návrhem zákona prostě nesouhlasí. A doslova mne šokovala slova kardinálů Duky a Vlka přirovnávající kampaň sociální demokracie proti nespravedlivým církevním restitucím k nacistické propagandě. Slova vyřčená z úst nejvyšších představitelů katolické církve u nás, která bych od nich nikdy nečekal. ČSSD přece neútočí proti církvím jako takovým, zpochybňujeme pouze špatný zákon. I já budu ve Sněmovně hlasovat proti němu i když bych jiné, rozumné a spravedlivé vyrovnání s církvemi jistě podpořil.