Dokáže se kraj o děti postarat?


Tachovský deník (01.03.2007)

Dokáže se kraj o děti postarat?

Tachovský deník 1.3.2007

Planá - Osud obyvatel Dětského domova v Plané netrápí už pouze jeho zaměstnance. Do záležitosti se vložil také poslanec za ČSSD Václav Votava. Ten se formou dopisu, který adresoval prvnímu náměstkovi hejtmana Plzeňského kraje Václavu Červenému zajímá, jak zřizovatel dětského domova, kterým je právě kraj, bude v této záležitosti nadále postupovat.
"Panu náměstkovi jsem v dopise položil tři otázky," informuje Václav Votava. Tou první je, jak bude Plzeňský kraj řešit situaci, jestliže nový vlastník nemocnice, v jejímž areálu se dětský domov nachází, uplatní výpověď nájemní smlouvy. "Výpovědní lhůta jeden měsíc je příliš krátká na to, aby došlo prakticky ze dne na den k přestěhování dětského domova do jiného objektu, zvláště když tento objekt není pravděpodobně pro potřeby domova připraven," píše ve svém dopise Votava.
Druhá věc, která poslance zajímá je, jaký záměr má Plzeňský kraj s objektem, který získal směnou od ministerstva vnitra. Účelem jeho využití mělo být právě umístění dětského domova.
"Pokud je mi známo, kraj na rekonstrkci této budovy v minulosti vyčlenil deset milionů korun. Do dnešního dne však s rekonstrukcí nebylo započato," diví se poslanec. V dopise se náměstka hejtmana ptá, zda si myslí, že současné umístění dětského domova v areálu nemocnice v bezprostřední blízkosti márnice a výjezdového místa záchranné služby je pro děti vhodné.
Václav Votava se v dopise pídí po dalším osudu obyvatel domova. "Je záměrem Plzeňského kraje zrušit dětský domov a jeho klienty rozmístit do jiných domovů v kraji? Jistě jste si vědom, že jsou zde i sourozenci a navíc, jako specifikum tohoto domova, nezletilé matky s dětmi, pro které jinde nejsou vytvořeny podmínky a mohlo by následně dojít k odloučení matek od dětí? Mne se to jeví jako nepřijatelné," uvádí poslanec. "Vážený pane náměstku, věřím, že ani Vám není osud domova a jeho obyvatel lhostejný." Těmito slovy končí dopis, na který do současné doby Václav Votava nedostal odpověď.