Interpelace ministra zdravotnictví ve věci Rokycanské nemocnice


(08.11.2012)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, 14. června tohoto roku jsem vás interpeloval ve věci rokycanské nemocnice, konkrétně rušení gynekologicko-porodnického oddělení a v důsledku toho i obavy o postupné rušení dalších oddělení a zánik nemocnice.

V odpovědi jste mě ujistil, že v každém případě budete v této věci jednat s Plzeňským krajem a dohoda s krajem je pro vás naprosto prioritní. To se však nestalo.

Podle seznamu, který zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna, by se postupné rušení akutních lůžek mělo týkat také všech šesti oddělení rokycanské nemocnice. S tím nesouhlasí kraj jako zřizovatel. Vyvolává to odpor většiny obyvatel regionu.

Moje otázky jsou:

1. Proč jste nejednali s Plzeňským krajem? Ministerstvo zdravotnictví by mělo určovat koncepci poskytování zdravotní péče v souladu s potřebami kraje, ne zdravotní pojišťovny. Proč se tak neděje, nebo děje, resp. že pojišťovny si diktují samy?

2. Co se ušetří zrušením porodnice v rokycanské nemocnici. Nejbližší porodnice je ve fakultní nemocnici v Plzni. Úhrada za porod v Rokycanech je 10 300 Kč a ve fakultní nemocnici 17 400 Kč. Bude se tedy šetřit způsobem ať to stojí co to stojí? Připomínám, že porodnice v Rokycanech provádí k všeobecné spokojenosti a bez problémů, erudovaně, 450 porodů ročně.

3. Váš náměstek pan Ženíšek, člen stejné strany jako vy, tedy TOP 09, sliboval před volbami, že nemocnice v Rokycanech, včetně jejích oddělení, bude zachována. Byl to jenom trik na voliče?

Děkuji za odpovědi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger  Vážený pane poslanče, dovolte mi odpovědět nejprve obecně, tak, jak jsem to několikrát tady činil. Obecnost se týká toho, že v celé České republice nyní probíhá další vlna z mnoha předchozích vln, je to jen další optimalizace lůžkového fondu a postupné redukce, protože lůžkový fond je podle všech evropských statistik v České republice nadbytečný a jsme na třetím místě po Německu a Rakousku, kde systémy zdravotní péče jsou výrazně dražší než jsou systémy u nás.

Na té nezbytnosti se shodují všichni nezávislí experti a shodlo se na ní jak Ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny.

Na druhou stranu platí, že Ministerstvo zdravotnictví žádné nemocnice a jednotlivá oddělení neruší a rušit nebude, protože ministerstvo nemá v zákoně přímou oporu pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení na území České republiky. Zodpovědnými subjekty podle pravidel, která v obecné rovině nastavuje Ministerstvo zdravotnictví tím, že navrhuje zákony, tak těmito subjekty jsou kraj, který má jaksi obecně dohlížet na poskytování péče a registrovat zdravotnická zařízení na svém území, a zejména za rozsah péče zodpovídají zdravotní pojišťovny, které mají povinnost zajistit pro své pojištěnce dostupnost. Nemají tedy - upozorňuji - povinnost zajistit akutní nemocnici ani porodnici na každých dvaceti kilometrech.

Zejména tam, kde je dostupnost dobrá, a to se týká tedy zcela určitě rokycanské nemocnice, kde dostupnost dopravní do Plzně není žádným problémem. Já bych jenom ten problém dostupnosti péče - pokud jde o dopravní záležitosti - demonstroval na případě kardiovaskulárních center a léčby akutních infarktů myokardu, což mimo jiné je mnohem akutnější záležitost než běžný porod. A ta centra jsou zhruba jedno v kraji, rozhodně v kraji Plzeňském, který je relativně větší než některé menší kraje, tak i tam je centrum jedno a dopravně to nedělá dostupnost a ta péče je zcela ekvitní.

Pokud jde o ten váš dotaz - jak ministerstvo s krajem jednalo - tak my jsme jednali opakovaně se všemi kraji a někde ta vstřícnost byla větší, někde menší, nejlepší vstřícnost jsme našli v Jihomoravském kraji, kde jsme zcela konkrétně pracovali s krajskými orgány a s expertním panelem na tom, kde vidíme my jako optimalizaci té sítě možnou. S Plzeňským krajem jsme nenavázali tuto kooperaci a jednat se nám s nimi nepodařilo. Na druhou stranu, pokud je mi známo, tak ten problém nemocnice v Rokycanech, tak jak mně byl prezentován ještě jinými poslanci od vás, byl v tom, že kraj neviděl zde prioritu zachování nemocnice, mimo jiné diskutované parametry na provozování porodnice jsou minimálně 500 porodů ročně a byly dokonce hlasy, které potom jaksi neprošly, že to optimum je až někde nad 800 porody ročně.

Pokud jde o to, kolik platí za porod ve fakultní nemocnici a kolik platí za porod v malé nemocnici pojišťovny, tak to je jednak předmětem výrazného zestejňování těch plateb a je potřeba říct, že ty platby se neodvíjejí jenom od počtu porodů a krát tedy příslušná sazba, ale také se odvíjejí od spektra porodů, protože ne všechny porody jsou zcela jednoduché a ve větších nemocnicích je podstatně více komplikovanějších případů i případů, které vyžadují, aby ta péče byla dražší a za tu dražší péči potom platí pojišťovny více.

Takže já k tomu vašemu... (Ministr Heger okamžitě odstupuje od řečniště.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, váš čas uplynul. Děkuji (smích předsedajícího), skutečně perfektní ukázka kázně. Pane kolego, vznesete doplňující otázku?

Poslanec Václav Votava: Tak já mám jenom minutu, bohužel. Pane ministře, je mi líto při vší úctě, s Plzeňským krajem jste nejednali, protože jste ani neprojevili snahu s ním jednat. A oni snahu projevili. Takže to je asi - ten problém - je asi někde jinde. Není pravda, že říkáte, že rokycanská nemocnice není prioritou kraje. Naopak. Rokycanská nemocnice je prioritou kraje a všude to tak kraj také prezentoval. Takže to mě mrzí, že bohužel se uchylujete - neříkám - ke lži, ale prostě k nepravdě.

Za druhé, co se týká úhrad, samozřejmě, jestliže tedy budou rodit rodičky ve fakultní nemocnici v Plzni, tak to bude daleko dražší než v nemocnici v Rokycanech, která provádí opravdu ty výkony dobře a bezproblémově a levněji. Takže to mi jako "hlava nebere", jak říkávám často.

A za třetí ptal jsem se i na toho vašeho náměstka pana Ženíška, který sliboval, že nemocnice v Rokycanech bude fungovat tak, jak funguje....

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane kolego, uplynul.

Poslanec Václav Votava: ... v rámci volební kampaně a pravda to není a jste z jedné strany.

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím ještě o odpověď na doplňující otázku pana ministra.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger  Tak děkuji za připomenutí těch otázek. Já opravdu nevím, co pan náměstek Ženíšek sliboval v rokycanské nemocnici, a zeptám se ho nato zcela určitě. Já musím tedy odmítnou ale to tvrzení, že ta péče bude v plzeňské nemocnici dražší. Ta péče prostě bude všude placená stejně, jenom to ještě asi dva roky potrvá, než k tomu dojde, ale zcela určitě ta péče bude dražší v těch nemocnicích velkých, protože prostě tam je mnohem více pacientů, kteří jsou těžší. To, s čím vystupuje v médiích opakovaně a naprosto neseriózně, pokud jde o používání čísel, Malá asociace, která prostě vezme náklady nemocnice a vydělí je počtem pacientů nebo počtem lůžkodnů, tak to samozřejmě je naprosto jasné, že jestliže v té nemocnici jsou lehčí pacienti a v druhé nemocnici těžší, tak pak to vypadá, že jsou placeni lépe v té velké nemocnici, ale je to dáno jenom tím spektrem pacientů, které ta nemocnice má. A ti nejdražší pacienti dneska konzumují ve velkých nemocnicích tolik peněz, že zhruba 5 % těch nejdražších pacientů zkonzumuje 50 % rozpočtu, tak to je zavádějící.

My jsme slíbili všem krajům, že pokud se on na nás obrátí, budeme s nimi jednat, s Plzeňským krajem jsme chtěli jednat v rozsahu výzvy, kterou nám dali lidé okolo LOKu a týkal se zejména úhrad a zejména mezd. A příliš vstřícnosti jsme od některých krajů nedostali, ale v každém případě ta naše - ten náš slib - trvá a pokud ten kraj bude chtít, abychom se do těch jednání vložili, a děláme to v krajích, tak se vložíme i v tom kraji Plzeňském.