Interpelace předsedy vlády Petra Nečase


(08.11.2012)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, slib poslance či senátora zní: Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Včera jste, pane premiére, hlasoval pro církevní restituce, se kterými nesouhlasí drtivá většina českých občanů. Osmdesát procent občanů s nimi nesouhlasí.

Petičnímu výboru byla také doručena petice, čítající 100 tisíc podpisů občanů.

Musím se vás zeptat ani ne tak na vaše svědomí - o tom si iluze nedělám - ale ptám se vás na to, zda vaše hlasování bylo v souladu s vaším slibem, s vaším poslaneckým slibem. (Potlesk zleva.)