Malotřídky ano či ne


Tachovský deník (22.01.2007)

Malotřídky ano či ne

Nově zvolené zastupitelstvo Hošťky hned zkraje svého působení muselo řešit nelehký úkol � rozhodnout, co s malotřídní školou, kterou vytuneloval a zanechal bez prostředků na provoz její bývalý ředitel. Vložit do školy další obecní peníze, kterých je i tak málo nebo zařízení definitivně zavřít a ušetřit si peníze i starosti? Shodou okolností je to na Tachovsku už druhý případ zpronevěry ve vesnické škole a to mě vedlo k zamyšlení - má ještě vůbec existence malotřídek smysl? Ano či ne?
To, že malotřídky zatěžují obecní rozpočty je nesporné. Úplné školy ve městech či ve velkých obcích jsou lépe vybavené, mohou nabídnout žákům i větší možnosti mimoškolních aktivit, jazykového vzdělávání apod. A navíc i ony se už několik let potýkají s nedostatkem žáků ve třídách a musely se přizpůsobit období slabších populačních ročníků.
Na druhou stranu se nelze divit obcím, že o své školičky bojují. Nejde vše poměřovat jen ekonomickými hledisky. Škola je přeci jenom určité centrum dění ve vesnici, organizují se kolem ní různé kulturní a společenské akce. Poskytuje občanům i jistý komfort z hlediska bezpečnosti jejich dětí, které nemusí v nízkém věku nikam dojíždět, komornější, rodinné prostředí je pro malé děti také jistě příjemnější. Více ročníků ve třídě naučí děti větší samostatnosti při práci, starší se zase učí pomáhat mladším. A chtěl bych odmítnout i častý názor, že malotřídka poskytuje vzdělání na horší, nižší úrovní, než škola velká. Samozřejmě záleží také na profesionálních kvalitách učitele. Ale to platí i pro velkou školu.
Čas od času se i na parlamentní půdě diskutuje otázka rušení malotřídek. Když ne direktivně z centra, tak finančními tlaky a jejich znevýhodňováním. Důvody takových úvah jsou zřejmé. Malá efektivnost malotřídek, potřeba naplnit velké školy a také často názor na nižší kvalitu poskytovaného vzdělání. Léta se ale také hovoří v této souvislosti o potřebě zavádění školních autobusů, jak je například známe u našich německých sousedů.
Odpověď na otázku rušit či nerušit mi nakonec dali sami obyvatelé Hošťky. Byl jsem na veřejném zasedání zastupitelstva, kde se většina přítomných obyvatel obce vyslovila pro další fungování školičky. Rodiče zastupitelům slíbili, že nebudou své děti převádět do jiných škol, a pomohou tak obci školu udržet. A to je asi ta odpověď. Tam kde má škola podporu místní komunity, která považuje tuto veřejnou službu za natolik důležitou, že je ochotná si nějaký ten rok déle počkat třeba na nový chodník, tam má malotřídní škola své opodstatnění a není na místě ji nějakým zásahem z centra rušit.

Tachovský deník, 22.1.2007