Poslanec Votava chce podporovat střelecký kroužek


(11.02.2013)

Poslanec Václav Votava podporuje řadu sportovních oddílů či kroužků mládeže. Nově se seznámil s činností sportovně střeleckého kroužku DDM Stříbro. Kroužek navštěvuje 30 dětí pod vedením Jaroslava Šimiceho. Ten také ukázal poslanci prostory v DDM, které mladí střelci využívají a požádal o spolupráci a podporu. V nově vybudované střelnici v suterénu se děti učí střílet ze vzduchovek a vzduchových pistolí. K dispozici jsou i airsoftové elektronické pušky, simulace střelby na počítači či laserová puška na nácvik zaměřování. Ve spolupráci se sportovním střeleckým klubem Stříbro si děti na jeho střelnici mohou vyzkoušet i střelbu z malorážky nebo samopalu. Poslanec Votava přislíbil, že se přijde podívat na výběrové střelby 23. února, které předchází soutěžím v březnu a dubnu a také že přispěje na ceny pro vítěze.

 Simulace střelby na počítačiLaserová puška k nácviku míření