Interpelace premiéra Nečase ve věci ostrahy NKÚ


(21.03.2013)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Je mně vrcholně trapně, když mám mluvit do zdi a hovořit k panu premiérovi. Já si myslím, že je důležité, že se pan premiér potkává s hejtmany. Zaregistroval jsem, že dneska je tato schůzka avizována, ale myslím si, že termín interpelací by pro něho měl být svatý a že by se interpelací měl účastnit.

To se týká i ostatních ministrů. To na úvod.

Chtěl bych pana premiéra interpelovat ve věci ostrahy sídla NKÚ. Vláda totiž dne 16. ledna 2013 přijala usnesení číslo 37 a navrhuje, aby ze seznamu klíčových státních objektů střežených Policií České republiky byl vyňat NKÚ. Projednávání tohoto materiálu proběhlo celkem nestandardním způsobem. Materiál nebyl předložen ani do připomínkového řízení. Je třeba si uvědomit, že v sídle NKÚ se kromě prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ, poslanců, senátorů atd. pohybuje řada dalších ústavních činitelů, vrcholných představitelů rezortů, představitelů cizích států atd. Je samozřejmě také v sídle NKÚ v souladu se zákonem o ochraně utajovaných informací umístěna zabezpečená oblast stupně utajení. Tajné registry utajovaných dokumentů NATO, Evropské unie a vládní utajené spojení, které vyžadují zvýšené nároky na ostrahu objektu. Za této situace lze pokládat za zvýšené míry rizika již tu skutečnost, že by ochrana objektu měla být na místo Policií České republiky vykonávaná např. bezpečnostní agenturou. Argumentováno je úsporami, úsporami ve výši 19,3 milionů korun, které by uspořilo Ministerstvo vnitra, ale je třeba si uvědomit, že ty samé náklady bude muset vynaložit, pokud by měla ostrahu provádět bezpečnostní agentura, bude muset vynaložit NKÚ. Ty prostředky jdou z levé kapsy do pravé naprosto nesmyslně.

Kontrolní výbor přijal v tomto duchu i usnesení, kdy důrazně žádá ministra vnitra, aby ostraha sídla Nejvyššího kontrolního úřadu byla nadále zajišťována příslušníky ochranné služby Policie České republiky. Žádám vás tedy, pane premiére, abyste zaujal k tomuto stanovisko a očekávám vaše vyjádření, byť bude písemné, byť je možná zpracuje nějaký úředník, který to jenom podepíše. Děkuji.