Financování školství ode zde ke zdi


(25.03.2013)

Co nový ministr, to nová reforma financování regionálního školství. A je to ode zdi ke zdi. Zatímco bývalý ministr školství Dobeš přišel s reformou (naštěstí nerealizovanou), která by prakticky zlikvidovala malé venkovské školy, nyní se musí bát spíše školy ve městech. Problematika peněz do školství se řešila na včerejším setkání výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje s poslanci a senátory zvolenými v regionu. Reforma (bůh suď proč se změnám normativů hned říká reforma) je nyní ve stadiu návrhu, který má být diskutován odbornou veřejností a už v dubnu by měl jít do vlády. Přestože je to tedy prozatímní nástřel částek, již podle nich odbor školství kraje spočítal, kolik škol bude v mínusu a kdo si pomůže. A podle jejich výpočtu se větší část škol propadne do červených čísel. Zejména krajem zřizované střední školy, které nedostanou žádný doplňkový normativ a pak úplné ZŠ tam, kde má zřizovatel, v jejich případě město, více takových škol, protože doplňkový normativ bude moci čerpat pouze na jednu školu a nebo ho mezi ně rozdělit.

Ministerstvo školství si podle svých slov klade za cíl sjednotit novou reformou financování regionálního školství, aby nebyly krajové rozdíly, ale zapomíná a z Prahy to tak možná vypadá, že podmínky jsou ve všech krajích stejné. Jenže nejsou. Nelze srovnávat například příhraniční okres Tachov s řídkým osídlením a Prahu. Dříve měl kraj volnější ruku v systému výjimek, kterými upravoval financování škol podle místních speficik. Nyní bude podle normativů rozděleno 70 % všech prostředků.

Jak upozornila moje kolegyně Levá, není také dořešeno speciální školství. Přes ministrem deklarované zachování speciálních škol, se činí takové kroky aby tyto školy nemohly přijímat žáky do prvních tříd. Upřednostňuje se individuální integrace do běžných ZŠ, ale školám chybí peníze na asistenty. Upozornila na situaci na Plzni-jihu, kde má být zrušena speciální škola s 20 žáky a nejbližší spádová škola může mít vážný problém. Co přinese dětem s větším, či menším mentálním postižením začleňování do běžné třídy je na samostatný článek.

Jistě, není jednoduché rozdělit málo peněz tak, aby všichni měli dost. MŠMT má přesto ambice tuto reformu spustit již od ledna 2014, což je, jak se shodli všichni přítomní, šibeniční termín, který lze sotva stihnout. Takže buď se od příštího roku spustí nedotažená reforma ušitá horkou jehlou, a nebo školy zůstanou v nejistotě, co vymyslí další ministr školství.

 Ze setkání výboru SMOPK s poslanci a senátory 25.3.2013