Crystal speed - bolavé místo pohraničí


Poslanci a stínoví ministři ČSSD se zajímali o bezpečnostní problematiku pohraničí (23.04.2013)

Na bezpečnostní problematiku v příhraničí byl zaměřen dvoudenní pracovní výjezd poslanců Jeronýma Tejce a Jana Hamáčka, který inicioval jejich kolega poslanec Václav Votava. Jako stínoví ministři vnitra a obrany se spolu s členy Rady Plzeňského kraje setkali na krajském úřadě s krajskými špičkami vedení policie, hasičů a armády. Jednání přineslo řadu zneklidňujících informací týkající se zejména tržnic u hranic, fungujících jako distribuční místa drog. Zazněly ale i pozitivní zprávy – například hasiči s povděkem kvitovali, že Sněmovnou na pátý pokus prošel návrh zákona o pojišťovnictví, který přinese profesionálním HZS a i dobrovolným hasičům podíl ze zákonného pojištění motorových vozidel v celkové výši 600 milionů ročně. Policie zase velmi kladně hodnotila spolupráci s německými kolegy.

Vedle návštěv policejních služeben a hasičských stanic na Domažlicku a Tachovsku čekala poslance druhý den konference v německém příhraničním městě Waidhaus, kam na pozvání poslance Votavy přijeli zainteresovaní z obou stran hranic – poslanci, zemský rada Simon Wittmann, policisté, starostové příhraničních měst a obcí. Diskuse se rychle soustředila na bolavé místo česko-německého příhraničí – prodej drog v tržnicích kolem hranic a jejich pašování do Německa. Trhovcům zřejmě klesly zisky z prodeje jiného zboží a tak pružně zareagovali na poptávku a začali obchodovat s omamnými látkami zejména s marihuanou a pervitinem, kterému se v Německu říká crystal speed. V této “komoditě” trhovci vytlačili ostatní konkurenci a dokázali stlačit cenu z 1000 korun na 250 korun za gram. Záchyt drog začal prudce růst po roce 2008 a na německé straně vedl i ke vzniku preventivní iniciativy “Need no speed”, která má za úkol zamezit šíření drog mezi prvouživateli, tedy hlavně mládeží. “Mrzí nás, k čemu dochází a proto jsme tuto konferenci uspořádali, abychom zjistili, co můžeme v legislativní oblasti udělat pro zlepšení,” uvedl jako hlavní důvod setkání poslanec Votava.

Na tržnici ve Folmavě policie ČR zřídila novou služebnu, přesto účinnějším zásahům police brání jejich omezené pravomoce při kontrole stánků. Disproporční je také to, že zatímco na české straně není malé množství pro vlastní potřebu trestné, na německé straně ano. A do této oblasti chtějí také poslanci směřovat své legislativní návrhy – posílit pravomoci policistům, změnit zákon o pobytu cizinců, upravit živnostenský zákon a nechat si zpracovat analýzu o držení menšího množství drog v jiných státech EU. Jeroným Tejc věří, že pokud by se legislativní návrhy podařilo projednat v příslušných výborech a zpracovat do konce srpna, mohly by projít sněmovnou ještě do voleb, tedy do poloviny příštího roku.

 Tržnice na FolmavěTržnice na FolmavěTržnice na FolmavěTržnice na FolmavěU hasičů v DomažlicíchKonference ve WaidhausuKonference ve WaidhausuU hasičů v Tachově