Kdo opravdu vytváří dluhy? Kdo má sám máslo na hlavě?


(03.05.2013)

Legitimním právem opozice, ať se jedná o tu vládní či krajskou, je jistě kritizovat vládnoucí uskupení. Ta kritika by však měla být podložena věcnými argumenty. Kde chybí argumenty, přichází na řadu čirý populismus. A tak ODS, která po volbách neunesla skutečnost, že opět skončila v Plzeňském kraji v opozici, kritizuje vše, především hospodaření kraje. Co na tom, že chybí právě argumenty, že ve většině nemají pravdu – prostě řídí se heslem: účel světí prostředky. A tak zastupitelé pan Pospíšil s panem Vilímcem kritizují, že se kraj do budoucna jistě zadluží, že vlastně kraj vytváří dluh již nyní. Je ale obecně známo, že nejvíce kritizuje právě ten, kdo má sám nejvíce másla na hlavě.

Pravda je prostá. Plzeňský kraj se i po pěti létech pod  vedením ČSSD  nezadlužil o jednu jedinou korunu. Zůstává nezadluženým krajem. Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2013 počítá s nepříznivým hospodářským výhledem, daným především špatnou hospodářskou politikou vlády, a s tím spojenými nižšími daňovými příjmy pro náš kraj. V reálné hodnotě má kraj oproti roku 2008 k dispozici o cca 900 milionů korun méně. Přesto se snažíme neomezovat služby, které kraj poskytuje svým občanům, investice do krajských silnic a dalšího majetku. Kraji to umožňuje stále efektivnější nakládání s finančními prostředky, jakým je například vznik Centrálního nákupu.  Tato příspěvková organizace, zřízená Plzeňským krajem za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, umožňuje jejich transparentnější zadávání, vysokou kvalitu a odbornost při jejich vyhodnocování a tak i finanční úspory pro kraj.

Naproti tomu celková výše státního dluhu ČR dosáhla v loňském roce výše 1 667,6 mld., což představuje okolo 42 % ročního HDP.  Dnes  dluh překračuje 48 % HDP a nezadržitelně atakuje hranici  50 % HDP. Každou minutou roste státní dluh o více než 213 tisíc korun! Roční přírůstek dluhu za minulý rok pod vedením vlády ODS, vlády, která si říká  „vláda rozpočtové odpovědnosti“, činil 168,2 mld., tedy druhý nejvyšší roční přírůstek vůbec. A tak pan Pospíšil s panem Vilímcem kritizují Plzeňský kraj z neexistujícího zadlužování a přitom oba dva, ministr koaliční vlády a vládní poslanec, hlasovali vždy pro státní rozpočty, které zadlužily tento stát, Českou republiku a její občany za 6,5 roku o více než 800 miliard korun! Zadlužili tak každého občana včetně nemluvňat za tu dobu o dalších 76.000 korun. Tak potom,  kdo opravdu vytváří dluhy?