Kladruby bojují s kamiony


(07.08.2013)

      Kladruby bojují s kamiony, které projíždějí po silnici II. třídy přes město aby ušetřily na dálničním mýtném. Poslanec Václav Votava podepsal petici kladrubských občanů, která má podpořit žádost města o zákaz vjezdu těžké tranzitní dopravy. Setkal se při té příležitosti i s paní starostkou Svatavou Štěrbovou aby se informoval o situaci a zvážil možnosti, jak městu z pozice poslance i krajského zastupitele pomoct.
     “Řešením by mohlo být – buď zákazová značka vjezdu nebo změna zákona, tak jak je to v Německu,” uvažuje paní starostka. Pod peticí už se sešlo více jak 700 podpisů občanů, kterým vadí hluk, prach i hustá doprava.
   
“Kladruby nejsou jediným městem nebo obcí, které se s tím potýkají, je to celorepublikový problém, proto bych chtěl přenést tento problém na půdu Sněmovny a pokusit se tranzitní provoz kamionů řešit legislativně. Je možné vycházet ze zkušeností, jak to funguje v okolních zemích,” říká poslanec Votava.
      Způsob jak omezit obtěžování obyvatel těžkou dopravou a poškozování krajských silnic hledá i Plzeňský kraj, který v rámci pilotního projektu chce do podzimu ochránit zákazovými značkami Ejpovice, kde také kamiony v rámci úspor sjíždí na starý tah vedoucí z Plzně do Prahy. Pokud se zákaz osvědčí, zavede se i jinde. Hejtman Mílan Chovanec také jako stínový ministr dopravy dlouhodobě prosazuje možnost zpoplatnění silnic II. a III. třídy pro kamiony.