Pomůže hlavně důsledná kontrola prodejců lihovin


(19.08.2013)

Necelý rok od vypuknutí metanolové aféry, která dosud stála život 47 lidí a desítky dalších se potýkají s trvalými následky, se k soudu dostal první případ překupníků či prodejců závadného alkoholu. Zatím to jsou jen malé rybky z rybníka pančovaných lihovin, ale další a větší ryby budou snad následovat. A na místě jsou jistě tvrdé tresty za zmařené životy či trvalé zdravotní následky. Teprve úmrtí konzumentů odhalila obrovský rozsah nelegální výroby a distribuce alkoholu. “Nehoda” s přimícháním metanolu byla bohužel jen špičkou ledovce černého trhu s lihovinami.

Sněmovna v poslední době schválila některé změny zákonů týkající se výroby a prodeje alkoholu. Jednak zákon o povinném značení lihu a jednak živnostenský zákon. Zastavil bych se zejména u té změny živnostenského zákona.

Smyslem této novely je samozřejmě zprůhlednit prodej, mít ho pod kontrolou, mít pod kontrolou prodejce. Nově bude muset mít každý, kdo vyrábí nebo prodává lihoviny koncesi. Tu dostane prakticky každý, kdo už v této komoditě podniká nebo chce podnikat a lhůtu na opatření tohoto dokladu má půl roku. V jednání byly různé varianty a nakonec byla schválena ta, která váže koncesi na podnikatelský subjekt a ne na provozovnu. Kamenná provozovna nebo stánek stojící na jednom místě více jak tři měsíce je sice evidován na živnostenském úřadě, ovšem koncesi na prodej alkoholu dostane i ten, kdo žádnou stálou provozovnu nemá a prodává v pojízdné prodejně nebo v mobilním stánku při různých slavnostech apod.

A tady vidím slabinu tohoto zákona. Zlepšuje kontrolu těch snadněji kontrolovatelných kamenných provozoven, ale nijak nezlepšuje kontrolu a evidenci těch hůře kontrolovatelných, čili mobilních provozoven, kde také častěji dochází k daňovým únikům a k porušování předpisů na ochranu spotřebitele, čímž se nechci dotknout těch poctivých stánkařů. Koneckonců ve stánkovém prodeji také metanolová aféra začala. Nepoctivému stánkaři sice může hrozit odebrání koncese, ale víme jak to chodí, okamžitě si o tuto koncesi požádá jeho manželka (bratr, švagrová, otec, apod.). Domnívám se proto, že bude třeba - a to už se bude samozřejmě týkat dalšího volebního období, ještě tento zákon novelou upravit a věc napravit. Prozatím, a to jsme se shodli s dalšími kolegy, nic převratného nepřináší. Pokud nepůjde ruku v ruce s důslednou a pravidelnou kontrolou, situace se nezlepší a daňové úniky a ohrožování

spotřebitele nekvalitním alkoholem, v nejhorším případě i smrtícím, bude pokračovat.