Jaký podle Vás bude rok 2014 a co od něj očekáváte?


(01.01.2014)

Poslanecká jedenáctka vzhlíží k roku 2014 optimisticky. Bude to rok silné vlády, ekonomického růstu a pozitivních změn

Plzeň, 01.01.2014, aktualizováno 10:41 Vyisknout článek Stáhnout ve formátu PDF

Šest nováčků se dostalo po předčasných parlamentních volbách do poslanecké jedenáctky, která ve Sněmovně hájí barvy Plzeňského kraje. Někteří z nich se v politice dosud neangažovali, ale jejich nezkušenost nahrazuje chuť, elán a odhodlání v tahu na bránu. Jaký bude podle poslanců Plzeňského kraje rok 2014 a co od něj očekávají?

Jaký podle Vás bude rok 2014 a co od něj očekáváte?

Milan Chovanec (ČSSD)

Věřím, že rok 2014 bude lepší než roky předešlé. Nevede mě k tomu žádný astrologický rozbor, ale čistě racionální úvaha nad zprávou energetických společností. Ty již dopředu avizovaly zlevnění, které prakticky pocítí všechny domácností i podniky. Celou ekonomiku našeho státu by mohl tento krok povzbudit. To by zároveň mohl být i stimul pro politiky. Již od samého počátku roku snad budeme mít novou - akceschopnou -  vládu, která bude zemi řídit lépe, než ty, co ji přivedly do krize. Doufám, že k tomu všichni politici najdou dost síly i osobní odvahy. Tak by se rok 2014 mohl stát jakýmsi pomyslným odrazovým můstkem ode dna. Zároveň bych si přál, abychom, nejenom v tom příštím roce, již nenechávali některé věci bez povšimnutí, více se zajímali o druhé a drželi i více při sobě.

Igor Jakubčík (ČSSD)

Především chci popřát všem čtenářům mnoho štěstí, pohody a hlavně zdraví v roce 2014. V oblasti politiky očekávám zklidnění stavu a hlavně pevnou vládu, které se podaří stabilizovat situaci v republice a podaří se jí odstranit většinu nesmyslných opatření, kterými bývalá vláda zatížila občany. Věřím, že se podaří konečně nastartovat ekonomický růst, který se projeví zlepšením situace u občanů. Příští rok bude hlavně obdobím stabilizace, jak vlády, tak Parlamentu. V oblasti, které se věnuji, tedy ve zdravotnictví, se doufám, zlepší financování a nebude docházet ke zhoršování zdravotní péče. V rodinném životě si přeji, stejně jako přeji všem, klid, pohodu a zdraví. Rodina je to nejdůležitější, co člověk, kromě zdraví má.

Jaroslav Lobkowicz (TOP 09)

Jsem optimista, vždy se snažím vidět budoucnost v dobrém světle. Od roku 1993 pracuji v zemědělství, jehož nedílnou součástí je skutečnost, že úsilí vynaložené v jednom roce je odměněno sklizní až v roce následujícím. Zároveň není jistota, jestli tato úroda bude v podobě a množství, které jsme si představovali. Nejsem prorok, nevím, co se může stát, přijde-li nějaká přírodní katastrofa, pravděpodobně nebude v našich silách ji odvrátit. Nicméně věřím, že rok 2014 bude minimálně takový jako rok 2013 a pokud budeme i nadále pokračovat v poctivé a efektivní práci, dosáhneme úspěchu.

Jiří Pospíšil (ODS)

Doufám, že se podaří ustavit stabilní vládu, která začne konečně vládnout. Období, kdy zde máme vládu bez politického mandátu, která nemá schopnost prosazovat své záměry skrze zákony je pro zemi mimořádně nešťastné. Očekávám, že tato vláda bude pokračovat v reformách nutných pro nastartování hospodářského růstu. Tuto oblast považuji za mimořádně důležitou a to, že se dosud nepodařilo nastartovat hospodářský růst, pokládám za jeden z největších problémů.

Karel Šidlo (KSČM)

V roce 2014 očekávám pozitivní změnu v jednání Poslanecké sněmovny, výborů a podvýborů. Nové zastoupení politických subjektů ve Sněmovně a vznik jiné koaliční vlády by mělo změnit průběh projednávání zákonů a pravděpodobně i změnu v chování koalice vůči opozici. Věřím, že se nebude opakovat chování pravicové koalice. Celé minulé období se s opozicí nehovořilo a její názory nebyly ani vyslechnuty. Předpokládám, že nově vzniklá povolební situace umožní prosazovat návrhy opozičního politika a dojde také ke změně celkového vnímání Poslanecké sněmovny veřejným míněním.

Pavel Šrámek (ANO)

To je otázka jako na diplomovou práci o 500 stranách. Ale vážně, klíčové budou změny. Bude to rok plný změn, jak společenských, tak i ekonomických, jak u nás, tak především v celé Evropě. U nás je začátek změn již cítit, naše volby, a především jejich výsledky, překvapily i ty největší škarohlídy a především ty, kteří podlehli iluzi, že se s lidmi dá manipulovat do nekonečna. Změny budou pozitivní pro ty, co věří v dobro a boží mlýny, negativně zasáhnou ty, co zlo používají ke svému prospěchu. A jak se na něj připravit? Je třeba, abychom všichni začali používat zdravý, selský rozum.

Jiří Valenta (KSČM)

Rok 2014 určitě nebude pro mnohé mé spoluobčany v jejich životě právě tím „nejrůžovějším“. Počet nezaměstnaných by mohl překročit hranici 600 tisíc, státní dluh vzroste ke 2 bilionům korun a samotné zadlužení rodin odskočí od současného bilionu ještě mnohem výše. Hrubý domácí produkt se, podle výhledu ČNB, propadne ve svém ročním deficitu možná až ke třem procentům. Osobně bych si přál nejen progresivní vylepšení nelichotivých životních podmínek, ale současně i vytvoření schopné a efektivní vlády, která by mohla náš stát hospodářsky stabilizovat a posunout v jeho vývoji směrem kupředu. Je přece již načase!

Jan Volný (ANO)

Rád bych byl optimistický, ale při pohledu na rok 2014, se znalostí navrhovaného státního rozpočtu, bych nerad, nabízel vzdušné zámky. Čeká nás, nás politiky, kteří to myslí se svými voliči poctivě hodně lopotné práci. Rádi bychom nekompromisně zahájili změnu politické kultury a zalepili největší trhliny v trupu státních výdajů. Určitě podpoříme urychlené přijetí deseti bodů Rekonstrukce státu. Jsem přesvědčen, že to spolu s našimi poctivými a pracovitými spoluobčany zvládneme a že: „Bude líp“. Na závěr trochu s malou  nadsázkou, ale přece jen optimisticky: „Hůř již bylo“.

Václav Votava (ČSSD)

Jaký bude rok 2014? Přál bych si, aby to byl rok, který mým blízkým a rodině přinese více zdraví. To je určitě to nejdůležitější. Ve společnosti bych pak uvítal více tolerantnosti, ohleduplnosti a slušnosti. To platí samozřejmě i v politice.

 

Josef Vozdecký (ANO)

Očekávám oživení české ekonomiky, kdy podle odhadu analytiků by  měla česká ekonomika, měřena HDP, vzrůst o 1,4 procenta. Za růstem by měl  být export a také fiskální politika by už neměla působit restriktivně jako v předchozích letech a měla by podpořit růst. Rizika vidím v zahraničním vývoji, pokud by evropská ekonomika zaostala za očekáváním, což by znamenalo nižší poptávku po produkci českých exportérů, a také pokud bude vyšší než očekávaný dopad devizových intervencí na spotřebitelskou poptávku. A pokud se týká politické kultury, pak se situace bude zlepšovat, ale pomaleji než očekávají optimisté a rychleji než očekávají pesimisté. ANO – bude líp.

Marek Ženíšek (TOP 09)

Předpokládám, že rok 2014 nebude tak dramatický, jako tomu bylo v případě dvou předchozích čtrnáctek. V roce 1814 začal Vídeňský kongres, který upravil mezinárodní vztahy soustavou smluv po Napoleonských válkách v Evropě, a v roce 1914 začala první světová válka. V tomto směru nás čeká jistě rok nesrovnatelně jiný, byť z politického hlediska pro celou Evropu, dále rokem volebním. V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu a na podzim budeme volit své zástupce do Senátu a do komunálních zastupitelstev. Jinak doufám, že zima v roce 2014 bude tak akorát a léto příjemné a bez povodní. A že si většina z nás bude moci za rok říct, že kromě toho, že jsme o rok starší, stál rok 2014 zato a byl rokem úspěšným. 

 

Autor: Alena Maršálková