Některé firemní dokumenty už by nemusely být archiváliemi


(17.01.2014)

Zpravodajství ČTK | 16.1.2014 | 11:31 | Rubrika: Parlament, státní spr. - Praha, Středoč. kraj, ČR | Autor: nlm |


 Praha 16. ledna (ČTK) - Některé firemní dokumenty, například výrobní programy nebo zápisy z porad vedení, by už nemusely být archiváliemi podle zákona. Tuto změnu dnes doporučil přijmout sněmovní kontrolní výbor při projednávání vládní novely zákona o archivnictví. Novela zákona mimo jiné řeší problémy týkající se komerčních spisoven.

 Vyřadit uvedené dokumenty z přílohy k zákonu navrhl člen výboru Václav Votava (ČSSD). Podle něj jde o dokumenty, které nemají významnou vypovídací schopnost ve smyslu archiválie. "Jednak to zvyšuje administrativní náročnost pro podnikatelské subjekty, je to zbytečné, opravdu to nic nevypovídá pro budoucí generace. Navíc některé dokumenty mohou být zatíženy obchodním tajemstvím, což je pro ty firmy důležité," řekl Votava ČTK. Firmy tak podle něj zřejmě i nadále budou tyto dokumenty archivovat pro své potřeby, ale už nepůjde o archiválie ve smyslu zákona o archivnictví. Případní zájemci by tak už neměli možnost si tyto dokumenty vyzvednout a zabývat se jimi.

 Novela zákona o archivnictví přizpůsobuje zákon novému kontrolnímu řádu. Reaguje také na problém soukromých spisoven, tedy firem, které dostaly koncesi na provoz těchto spisoven a archivují nejen veřejné, ale i soukromé dokumenty.

 Největší problém v případě soukromých spisoven panuje podle vlády u dokumentů týkajících se sociálního zabezpečení. Pokud občan žádá o důchod nebo podobné zabezpečení, chce po něm úřad, aby předložil dokumenty, které se týkaly jeho práce a obdobných vztahů. Stává se však, že tyto dokumenty byly uloženy v již zaniklé komerční spisovně, nebo v komerční spisovně, jejíž provozovatel přerušil výkon živnostenského podnikání a nezajistil odbornou správu jemu svěřených dokumentů požadovaným způsobem.

 Proto zákon těmto spisovnám navrhuje stejné postavení, jako má původce dokumentů, které na základě smlouvy svěřil komerční firmě. Nad odbornou správou dokumentů v komerčních spisovnách mají podle návrhu dohlížet státní oblastní archivy.