Ne možnost, ale povinnost


(03.02.2014)

    Již před několika lety jsem ve Sněmovně navrhoval uložení povinnosti zdravotním pojišťovnám zasílat všem pojištěncům jednou ročně výpis poskytnuté péče, kterou za ně pojišťovna uhradila. Určitě by to nebyl všespásný krok, ale považoval jsem to za jednu z dílčích možností, jak zlepšit kontrolu poskytnuté zdravotní péče, jak hledat vnitřní rezervy v systému financování zdravotní péče. Problém falešně vykazované zdravotní péče tu je a nikdo ani není sto kvalifikovaně odhadnout, v jakém rozsahu se to děje. To jsou prostředky, o které se někteří nepoctivci obohatí, o které ale také systém zdravotní péče přichází.  Na řadu případů mě upozorňovali sami rozhořčení občané, kteří se ke svému výpisu dostali. Osobně si lékařů velice vážím, ale tak jako jsou nepoctivci v jiných profesích, tak jsou bohužel takoví jedinci i v řadách lékařů.

      Tehdy povinné zasílání výpisů považovaly zdravotní pojišťovny za zbytečné a příliš nákladné (přitom VZP tiskla za přibližně stejné peníze vcelku zbytečný časopis Pohoda) a také argumentovaly tím, že o to klienti vlastně ani nemají zájem.  Dnes samy rozšiřují možnosti, jak si pojištěnec může zkontrolovat jakou péči čerpal a kolik za něj pojišťovna zaplatila. U některých pojišťoven to již jde on-line elektronicky, někde musíte poslat žádost. Ne každý má ale internet, řada, především starších lidí, si ani dnes s počítačem nerozumí a aby vedle svých běžných starostí ještě někdo sám žádal o výpis ze svého zdravotního účtu, to se obávám, že většina lidí prostě neučiní, leda by byl klient na svého lékaře opravdu hodně nazlobený.

     Já jsem stále přesvědčen, že zasílat každoročně výpis by neměla být možnost, ale povinnost pojišťoven. Ať již elektronicky či papírově. Bez toho, že bych se sám musel na pojišťovnu obracet a žádat ji. Jde i o princip. Nedovedu si vybavit jiný smluvní vztah mezi příjemcem služby a jejím zprostředkovatelem, na jehož základě by se klientovi za předplacené služby  nedostalo žádné zpětné kontroly či vyúčtování. Veřejné zdravotní pojištění však takto funguje. Koneckonců i kdyby na nesrovnalosti zareagovali jen někteří pojištěnci, už vědomí, že výpis dostane každý pacient, by vytvářelo tlak na nepoctivé lékaře. Vedle kontroly by pro občany bylo zároveň i poučné vidět, kolik taková „bezplatná zdravotní péče“ vlastně stojí.