Z jednání o Brdech


(07.02.2014)

Rokycanský deník | 7.2.2014 | Rubrika: Rokycansko | Strana: 2 | Autor: (lum)


OTÁZKA PRO

místopředsedu Oblastní rady ODS Martina Langa

Na začátku týdne jste se spolu se starostou Strašic Jiřím Hahnerem vypravili do Poslanecké sněmovny ČR. O co na jednání vlastně šlo?
Poslaneckou sněmovnu jsme navštívili v úterý 4. února. Přijal nás předseda rozpočtového výboru Václav Votava a místopředseda téhož výboru Jan Volný. Jednalo se o ochraně přírody a administrativním rozdělení území Vojenského újezdu Brdy po odchodu vojáků z většiny újezdu. Votava zúčastněným sdělil, že stále respektuje usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje, které podporuje vytvoření CHKO Brdy a navrácení území původních katastrů obcím, odňatých jim zákonem o vojenských újezdech v roce 1949. Volný konstatoval, že se s problematikou musí blíže seznámit. Shodou okolností téhož dne Sněmovna odložila projednávání zákona týkajícího se optimalizace vojenských újezdů v ČR, předloženého Rusnokovou vládou, kde je formulováno i zrušení VÚ Brdy. Z dobře informovaných zdrojů víme, že se tak stalo na popud středočeského hejtmana a senátora Josefa Řiháka (ČSSD). Odložení projednání zákona vzbudilo značné rozčarování a nevoli v podbrdských obcích, zvláště v našem kraji. V současné době se chystají další kroky, aby zákon prošel znovu, a to beze změn, pokud se týká zrušení VÚ Brdy a jeho předání civilní správě.