Stříbrští včelaři se starají o svůj dorost


(17.02.2014)

Tachovský deník | 15.2.2014 | Rubrika: Tachovsko | Strana: 3 | Autor: JANA ŠATROVÁ


Stříbro – Na výroční schůzi se sešli členové stříbrské místní organizace včelařů, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok. Ta byla opět bohatá jak dovnitř organizace, tak i navenek akcemi pro veřejnost. Aktivity včelařů kladně hodnotili i hosté, starosta města Bohuslav Červený a poslanec Václav Votava, který vysoce ocenil především práci s mládeží a na místě se rozhodl finančně podpořit včelařský kroužek mládeže.
A stříbrští včelaři se o svůj dorost starají opravdu pilně. Kroužek pro děti funguje v součinnosti včelařů a DDM Stříbro již devátým rokem. V DDM může využívat učebny, počítače a dílny a v loňském roce se podařilo pro kroužek vybudovat včelařskou základnu na městském pozemku v Palackého ulici. Ta zahrnuje zahradní domek s klubovnou a k němu přiléhající včelín. Investice ve výši téměř 200 tisíc z větší části pokryla dotace SZIF k níž pomohla aktivita MAS Český Západ. Tři děvčata a devět kluků se tu stará pod dohledem zkušených včelařů o šest včelstev. Učí se tu praktické dovednosti jako je příprava úlů a rámečků, zajištění jarního rozvoje včelstva, vytáčení medu, výchova nových včelstev, děti se také seznamují s novými poznatky z léčení a předcházení chorobám včel. Ze šesti včelstev, o která se starají, byl loni výnos 150 kg medu. Něco si nechaly děti, něco se prodalo a za výtěžek se nakoupil cukr a vyměnily se dva starší úly za nové. Některé děti už si ale i doma troufnou na vlastní včelstva a jeden z žáků – Matěj Brzica – loni ze svých dvou úlů získal kolem 80 kg medu. „Není to tak, že by do kroužku chodily jen děti našich členů, spíš naopak,“ uvedl s úsměvem Oldřich Koubek, jednatel ZO Stříbro. „Děti začnou chodit do kroužku a pak ke včelaření přivedou i rodiče.“
Se svými nabytými znalostmi se děti také každoročně účastní soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Vloňském roce z oblastního kola, které zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj postoupili tři nejlepší do celostátní soutěže a všichni tři byli ze Stříbra. V celostátním kole se pak Matěj Frouz, student stříbrského gymnázia, umístil na dvanáctém místě.
A na závěr ještě trochu statistiky – 78 členů ZO Stříbro se svými 760 včelstvy získalo za loňský rok celkový výnos necelých 16 tun medu, což je spíše slabší průměr. „Medu by bylo dost,“ zhodnotil rok jednatel Koubek. „Ale bylo ho obtížné z plástů vytočit pro jeho vyšší krystalizaci.“ Cena medu od včelaře se letos zvýšila a v některých krajích se pohybuje i okolo 150 korun za kilogram.