Sněmovna schválila novelu zákona o archivnictví


(17.02.2014)

Zpravodajství ČTK | 14.2.2014 | 12:11 | Rubrika: Parlament, státní spr. - Praha, Středoč. kraj, ČR | Autor: nlm

 Praha 14. února (ČTK) - Sněmovna dnes schválila novelu zákona o archivnictví, která má především řešit problémy týkající se soukromých spisoven. Na návrh sněmovního kontrolního výboru poslanci také rozhodli, že některé firemní dokumenty už nebudou archiváliemi podle zákona. Novela nyní zamíří do Senátu.

 Novela zákona o archivnictví především přizpůsobuje zákon novému kontrolnímu řádu. Reaguje také na problém soukromých spisoven, tedy firem, které dostaly koncesi na provoz těchto spisoven a archivují nejen veřejné, ale i soukromé dokumenty.

 Největší problém v případě soukromých spisoven panuje podle vlády u dokumentů týkajících se sociálního zabezpečení. Pokud občan žádá o důchod nebo podobné zabezpečení, chce po něm úřad, aby předložil dokumenty, které se týkaly jeho práce a obdobných vztahů. Stává se však, že tyto dokumenty byly uloženy v již zaniklé komerční spisovně, nebo v komerční spisovně, jejíž provozovatel přerušil výkon živnostenského podnikání a nezajistil odbornou správu jemu svěřených dokumentů požadovaným způsobem.

 Proto zákon těmto spisovnám navrhuje stejné postavení, jako má původce dokumentů, které na základě smlouvy svěřil komerční firmě. Nad odbornou správou dokumentů v komerčních spisovnách mají podle návrhu dohlížet státní oblastní archivy.

 Na návrh kontrolního výboru poslanci také rozhodli, že například výrobní programy, ocenění výrobků nebo zápisy z porad vedení už nebudou archiváliemi podle zákona. Jde o dokumenty, které podle autora návrhu Václava Votavy (ČSSD) nemají významnou vypovídací schopnost ve smyslu archiválie. Jejich archivování také podle něj zvyšuje administrativní náročnost.