Setkání zástupců měst a obcí PK s poslanci a senátory


(24.02.2014)

V Plzni se 24. 2. sešli zástupci Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje se senátory a hlavně nově zvolenými poslanci za Plzeňský kraj. Chtěli je seznámit s některými problémy, s kterými se obce potýkají a znát pohled zákonodárců na možnosti jejich řešení. Jednání se točilo kolem tří hlavních témat - převodů státního majetku na obce, problémy při kontgrolách čerpání dotací a sankce ukládané obcím a také aktuálně návrhu rozdělení vojenského újezdu Brdy.

Z jednání se SMOPK 24.2.2014Z jednání se SMOPK 24.2.2014