Z přestřelky poslanců za Plzeňský kraj při projednávání zákona o neziskových nemocnicích


(23.05.2006)

Z "přestřelky" poslanců za Plzeňský kraj při projednávání zákona o neziskových nemocnicích

Ze stenozáznamu:

Jiří Pospíšil (ODS): Kraj udělal transformaci těchto nemocnic, nikoliv privatizaci, to znamená změnil pouze formu právnické osoby, změnil právnickou osobu, nikoliv držitele akcií nebo - řekněme - zřizovatele takovéto právnické osoby. A poté, co byla zavedena jasná pravidla hospodaření s penězi, se ukazuje, že dluhy se obrovsky enormně řádově snížily. Dnes některé krajské nemocnice v Plzeňském kraji již hospodaří bez dluhů a u některých jsou tyto dluhy v řádech jednotek milionů. My jsme se dostali od stovek a desítek milionů k jednotkám milionů během několika let poté, co jsme provedli tuto transformaci. A zdůrazňuji, dámy a pánové, že během této transformace nebylo zrušeno jediné lůžko v těchto nemocnicích. Nebyla omezena zdravotní péče poskytovaná těmito krajskými nemocnicemi�.
�..Já vás tedy velmi prosím za občany Plzeňského kraje. Zvažte podporu tohoto zákona. Děkuji.

Poslanec Václav Votava (ČSSD): Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan kolega tady vybásnil, jak vynikající je to v Plzeňském kraji se zdravotnictvím. Já na to mám trošku jiný názor. Já totiž žiji v okrese Tachov. Několikrát už jsem tady vzpomínal plánskou nemocnici.
Není vůbec pravda, že v Plzeňském kraji je zaručena dostupná zdravotní péče všem občanům. To není pravda. O Tachovsku to vůbec neplatí. A je to právě Nemocnice v Plané, kterou on vzpomenul. Chtěl bych říci, že Nemocnici v Plané převzal kraj s dluhem. Ano, to je pravda. Ale Plzeňský kraj také dostal na oddlužení v roce 2003 68 miliónů korun. Přitom faktický dluh dělal 60 miliónů korun. Nemocnici neoddlužil, peníze použil někam jinam. Co udělal kraj? Poslal nemocnici do konkursu. Dneska je nemocnice v konkursu. Za 70 miliónů, dámy a pánové, spadne někomu do klína nemocnice plně vybavená, funkční, kterou stačí vyvětrat a dát do ní zdravotnický personál. Spadne mu do klína majetek v hodnotě půl miliardy korun.
Můžu směle spekulovat o tom, jestli to nebyl úmysl kraje, nebyl úmysl některých lidí, ve kterých rukou nemocnice skončí. Kdo ví? Možná, že někteří ví, ve kterých rukou skončí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Reagovat bude pan poslanec Pospíšil s faktickou.

Poslanec Jiří Pospíšil (ODS): Já bych úvodem své faktické prostřednictvím pana předsedajícího poukázal na slova jednoho z autorů tohoto zákona, abychom na sebe nekřičeli a chovali se korektně a věcně. Budu také věcně reagovat.
Nemocnice byla kraji předána již zavřená vládou ČSSD. Na oddlužení nemocnic v Plzeňském kraji byla poskytnuta pouze částka dvou třetin všech dluhů, které zde byly. Já jsem také upozorňoval, a to říkám prostřednictvím pana předsedajícího, pane Votavo, že až se dořeší situace v Plané, bude zdravotní péče v Plzeňském kraji kompletní. Upozorňuji na stenozáznam. Takhle to bylo mou osobou přesně řečeno.
Plzeňský kraj má řešení pro tachovský okres. Má řešení pro Planou. Dojde k rozšíření Nemocnice následné péče sv. Anny a občané Tachova budou spokojeni. Upozorňuji na stenozáznam. Takto jsem to říkal, že po dořešení tachovského problému bude péče kompletní.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Pan poslanec Votava opět s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Votava (ČSSD): Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se za možná emotivní výstup, ale já v tom okrese bydlím. Mám tam rodinu, mám tam děti, takže samozřejmě mám zájem, aby tam nějaká nemocnice fungovala.
A právě zákon o neziskových nemocnicích tuto naději padesáti tisícům obyvatel Tachovska přináší, protože kraj tam bude muset nějakou nemocnici zprovoznit. Mně je srdečně jedno, kdo nemocnici bude koneckonců provozovat. Hlavně, aby nemocnice fungovala a aby fungovala podle zákona o veřejných neziskových společnostech. (Šum v lavicích poslanců ODS.)

Poslanec Jiří Bílý (ODS): Pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat panu Votavovi, jak zde řekl, že stačí nemocnici planou (?) vyvětrat. Ať se chopí této iniciativy v nemocnici v Plané (?) vyvětrá, ať podá nějaký projekt a ať si ji vezme za svou. Myslím si, že je trošku vedle.
Jinak bych chtěl říci, že v tomto případě jde o to, zda levice ode mne nalevo bude ovládat zdravotnictví, tak jak to bylo před rokem 1989, že se bude čekat na endoprotézu několik let, anebo jak chceme my napravo, aby každý občan byl zdravotně obsloužen tak, jak si zaslouží. A slovy Pitkina bych řekl "a vo tom to je".

23.5.2006