Novela o NKÚ čelí kritice


(28.02.2014)

Haló noviny | 28.2.2014 | Rubrika: Z domova | Strana: 2 | Autor: (jad)


Ústavní novela o úpravě pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) čelí při jednání ve sněmovních výborech kritice poslanců. Ústavně právní výbor i výbor pro veřejnou správu její projednávání přerušily, kontrolní výbor k ní včera doporučil schválit pozměňovací návrh.
Podle tohoto návrhu by měl NKÚ kontrolovat nakládání s veřejnými penězi, s penězi z veřejných rozpočtů a také s majetkem firem, v nichž má majetkovou účast stát nebo kraje a obce. Podrobnosti by stanovoval zákon o NKÚ. Pro pozměňovací návrh, který předložil zpravodaj Štěpán Stupčuk (ČSSD), hlasovalo devět členů výboru, tři zástupci TOP 09 a ODS se zdrželi.

Hrozí nejasnosti a spory

»Přijali jsme velmi obecnou definici toho, co má Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat, která je přijatelná pro NKÚ.
Konkrétnosti se budou diskutovat až při projednávání zákona o NKÚ,« konstatoval předseda výboru Vladimír Koníček (KSČM). Pozměňovací návrh výboru podpořil i prezident úřadu Miloslav Kala. »NKÚ podporuje a usiluje o rozšíření pravomocí úřadu,« zdůraznil. Navrhované znění novely by ale podle něj vedlo k nejasnostem a sporům, například pojem veřejné instituce podle něj upravují různé zákony odlišně. Kala je také přesvědčen o tom, že by měl zákon nadále stanovit, »co budeme kontrolovat, ne koho budeme kontrolovat«.

Změny nemají podporu

Hlavní problém ústavní novely, s níž přišli poslanci v čele se Stanislavem Polčákem (TOP 09), je totiž v tom, že definuje, koho má NKÚ kontrolovat, zatímco nyní Ústava říká, co NKÚ kontroluje. Tak by to mělo zůstat nejen podle Kaly, ale i podle většiny poslanců. »Je třeba kontrolovat vše, co souvisí s veřejnými prostředky, je to korektní vůči daňovým poplatníkům,« uvedl Václav Votava (ČSSD). »Veškeré finanční prostředky, které jsou z veřejných rozpočtů, musí být kontrolovány,« přidal se také místopředseda výboru Jiří Štětina (Úsvit).
Polčák namítal, že podle pozměňovacího návrhu by NKÚ mohl kontrolovat třeba i příjemce dotací od obcí a krajů, tedy například občanská sdružení, která dostanou dotaci od města. Je přesvědčený, že senátoři, kteří již obdobnou novelu v minulosti zamítli, s touto změnou určitě nebudou souhlasit. »Jít touto cestou, je cesta nikdy nerozšířit pravomoci NKÚ,« zdůraznil. Novela, kterou předkládá, podle něho představuje kompromis, aby rozšíření pravomocí schválil i Senát. Stupčuk ujistil, že bude přesvědčovat své kolegy v Senátu, kde má ČSSD většinu, aby podpořili takovou změnu Ústavy, která bude mít podporu NKÚ. »Jsem ochoten podstoupit to martyrium se Senátem,« přislíbil.
Ústava nyní uvádí, že NKÚ kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podle novely by úřad prověřoval hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet a příjmy a výdaje státních fondů. Pod NKÚ by byla zahrnuta kontrola hospodaření územních samosprávných celků z hlediska souladu se zákony, hospodaření veřejných institucí v rozsahu daném zákonem a hospodaření firem s podílem státu nebo územních samosprávných celků.