Brdy: Ať rozhodnou odborníci


(27.02.2014)

Rokycanský deník | 27.2.2014 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK | Téma: Poslanci - Votava Václav


Představitelé obcí na jihu Rokycanska i Plzeňska trvají i po schůzce ve Strašicích na vzniku chráněné krajinné oblasti

Rokycansko – Bitva o Brdy pokračuje. Postojem představitelů středočeského regionu, kteří dnes volají po zakonzervování újezdu,se přesunula do politické roviny.
Při úterní schůzce starostů Plzeňska a Rokycanska s hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem a jeho náměstky připustil poslanec parlamentu Václav Votava: „Osobně jsem pro zrušení vojenského újezdu. Uvědomuji si ale, že předseda sněmovny i hlasitý oponent Řihák jsou Středočeši. Každopádně se budu snažit, aby se bod o Brdech dostal na pořad našeho jednání 11. března.“ Do zasedačky strašického úřadu zamířilo zhruba dvacet zástupců měst i vesnic v jižním cípu Plzeňska. Kromě toho byli pozváni kolegové z Hořovic a Zaječova: Máme odlišná stanoviska než Středočeši, takže na jejich schůzkách nejsme vítáni,“ přiznala zaječovská starostka Marcela Kořánová. Po úvodním slově Pavla Čížka ze Spáleného Poříčí shrnul aktuální situaci nový hejtman: Armáda dnes čítá 22 tisíc lidí, ovšem využívá prostory s přibližně pětinásobnou kapacitou. Což je naprosto nerentabilní. Shodneme se bezpochyby na tom, že rušení újezdu Brdy je odborná záležitost. Ale i z laického hlediska je to rozumné řešení.“ Šéfem sdružení měst a obcí na Plzeňsku je Jaroslav Perlík z Hrádku. Shrnul tři základní oblasti, jimž by se budoucí ´majitelé ´ pohoří měli věnovat: „Jde o ochranu přírody a krajiny, ochranu spodních vod a v neposlední řadě o protipovodňová opatření na řece Klabavě, která územím protéká.“ Nepřímo ho podpořil strašický starosta Jiří Hahner: „Zrušení vojenského újezdu by asi přineslo problémy se zaměstnaností. Uplatnění u vojáků nebo v lesích našla zhruba stovka spoluobčanů. Musíme však Brdy chránit a přesvědčil jsem se o tom při víkendovém výletu na kolech k Padrťským rybníkům. Potkal jsem desítky cyklistů, ale také množství aut nebo jezdce na čtyřkolkách. Neexistuje tu nyní žádný řád, což nelze akceptovat. Naše vesnice reprezentují na rozdíl od nekoordinované výstavby u středočeských sousedů klasické Brdsko. Tak to musí zůstat.“ Bezmála dvouhodinová diskuse byla pro vedení kraje vodítkem pro další setkání. Včera například Šlajs navštívil ministerstvo obrany a v pondělí před polednem je šéf resortu Martin Stropnický ohlášen ve Valdeku poblíž Hořovic.