Sněmovna udělala první krok ke zrušení vojenského újezdu Brdy


(25.03.2014)

Rokycanský deník | 25.3.2014 | Rubrika: Rokycansko | Strana: 3 | Autor: VÁCLAV VOTAVA


Mirošovsko – Brdy udělaly první krok k odtržení od armády. Sněmovna minulý týden poslala do druhého čtení optimalizaci vojenských újezdů. Jak se dalo očekávat, vzrušená debata se týkala hlavně vojenského újezdu Brdy. Dost mne mrzí, že návrh na jeho zrušení vyvolává určité emoce. Souvisí to především s tím, že Středočeský kraj má přijít o část svého území. To by se mělo v katastrech brdských obcí vrátit zpět do Plzeňského kraje, odkud bylo vytrženo v roce 1949 při zřizování vojenského újezdu a to z toho důvodu, aby byl vojenský újezd celistvý. Hranice vojenského újezdu byla po dlouhá desetiletí doslova za zahradami obyvatel zejména obcí Těně, Strašice, Dobřív, Mirošov, Skořice, Štítov, Trokavec, Borovno a Míšov. Námitky některých poslanců, kteří vystupovali ve Sněmovně proti jeho zrušení, však nebyly moc přesvědčivé– ať to byl názor, že armáda prostor k výcviku vlastně stále potřebuje (bez ohledu na stanovisko Generálního štábu armády) nebo že unikátní přírodu a krajinu nejlépe ochrání právě přítomnost armády a uzavření prostoru. Jako argument proti otevření vojenského újezdu byla také často skloňována obava z jakési bezbřehé činnosti developerů, kteří tam prý začnou realizovat své projekty. K tomu jen tolik – odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje nechal již v roce 2013 zpracovat urbanistickou studii na budoucí využití tohoto území a v ní se nepočítá s žádnou developerskou výstavbou v nových územích a studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Záměr zřízení CHKO byl Ministerstvem životního prostředí schválen již v srpnu 2012 a to v tzv. velké variantě a týkalo se to nejenom území vlastního újezdu, ale i částečně území mimo tento újezd. I kdyby vyhlášení CHKO nebylo včas připraveno, je možné v zákoně odložit účinnost zrušení vojenského újezdu až do doby než se tak stane.
Ve svém vystoupení jsem přednesl stanovisko, které je názorem nejen mým osobním jako poslance, ale i jako zastupitele Plzeňského kraje. S navrhovaným řešením, tak jak jej předložilo ministerstvo obrany (návrh na zrušení újezdu nebylo iniciativou ani Plzeňského ani Středočeského kraje), většinově souhlasí i starostové dotčených obcí Plzeňského kraje. Navrácení do původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité především z hlediska řešení protipovodňových opatření a ochrany zdrojů pitné vody. Téměř každoročně se rozvodňuje říčka Klabava a zanechává za sebou velké materiální škody v prostoru katastrů obcí Strašice, Hrádek, Rokycany a zejména Dýšina Nová Huť.
Přál bych si tedy aby tak, jak prošel návrh zákona prvním čtením, prošel celým legislativním procesem a brdské obce a vůbec celé Brdy se mohly vrátit k normálnímu řádu věcí, mohly se rozvíjet a řešit své potřeby bez dalšího omezování, abychom mohli volně navštěvovat a užívat si zdejší nádhernou krajinu, kde se bohužel tak trochu zastavil čas.