Upustit od ideologie? Určitě


Tachovský deník (28.02.2007)

Upustit od ideologie? Určitě

Tachovský deník 28.2.2007

Napsali jste

Neodpustím si malou poznámku k sobotní reakci pana radního Jiřího Kalisty na můj článek k radarové základně. Očekával bych v článku pana radního argumenty a vysvětlení, proč radní Plzeňského kraje tak horlivě vyjádřili souhlas s umístěním americké protiraketové základy na našem území, respektive na území Plzeňského kraje, aniž o tom rozhodovalo zastupitelstvo kraje či se zeptali na názor občanů. Což bylo předmětem kritiky v mém článku. Toho jsem se bohužel já, ani čtenáři nedočkali. Dočkal jsem se především invektiv a demagogie. Škoda. Vždyť v podstatě se s panem radním shodneme. I já věřím, že "každý čtenář s průměrnou pamětí si vzpomene," jakou roli v případě neoddlužení plánské nemocnice, uvalení konkurzu na ní sehrál kraj, nebo kdo za kraj vypracoval (či spíše pozapomněl vypracovat) stanovisko, ke kterému vláda přihlédla při vyřazení Tachovska ze seznamu hospodářsky slabých okresů.
A když se po mnohomluvném úvodu pan radní konečně dostane k radarové základně, mluví mi vůbec z duše. Ano, upusťme od ideologických pohledů na věc a soustřeďme se na věcnou diskusi. Po ničem jiném jsem ani ve svém článku nevolal. Zdržme se nadšeného schvalování výstavby na základě dojmů a věnujme se studiu pojmů.
Pokud jsem si dovolil vyjádřit skepsi nad očekávaným ekonomických přínosem základny, nevidím v tom nic ideologického a rád se nechám lépe informovanými přesvědčit, že se mýlím. Jenže mě zatím nikdo nepřesvědčil. Věrohodné informace jsou tím, co v otázce radarové základny chybí nejvíce a co i obyvatelé z okolí uvažované základny potřebují. Zatím se jim jich nedostalo. Můžeme se jim pak divit, že neslyší na slova pana hejtmana o tom, že základnu musíme podpořit, protože nás Američané osvobodili? Mají již své zkušenosti s přítomností sovětských vojsk na našem území. Sociální demokracie je navíc přesvědčena, že v tak důležité otázce je třeba znát názory občanů a promítnout je do rozhodování. Proto podporujeme uspořádání referenda.