Vystoupení ve Sněmovně k rušení vojenského újezdu Brdy


(17.09.2014)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto tématu vystupoval už v prvém čtení, nicméně myslím si, že je dobré vystoupit i nyní ve druhém čtení. Já mám odlišné stanovisko, odlišný názor, než má kolega Hamáček, můj stranický kolega, pan předseda Hamáček. Je to logické. On je Středočech a já jsem z Plzeňského kraje. A jak už tady uvedl, oba kraje mají rozdílný názor na tuto věc. (Hluk v sále.) A mě docela mrzí,  že tato věc, především co se týká rušení vojenského újezdu, budí takové emoce. Koneckonců to vyplývalo i z jednání v prvém čtení, z mediálních výstupů atd.

Já si myslím, že námitky některých poslanců, které tady zaznívaly, především v prvním čtení, nebyly ani moc přesvědčivé, ať to byl názor, že armáda tento prostor vlastně vůbec nepotřebuje - beru slova pana ministra. Pan ministr říká, že ho nepotřebuje, myslím Vojenský újezd Brdy, jinak řečníci, kteří tady byli v prvém čtení, říkali, že armáda vojenský újezd potřebuje, že je nezbytný pro armádu. Já si taky myslím, že ho armáda nepotřebuje, ale když to koneckonců říká pan ministr, tak to asi musí být pravda.

Určitě také padaly a skloňovaly se otázky toho, co bude s tím újezdem, až se zruší, s tím prostorem, že se na něj vrhnou developeři, že tam bude bezbřehá výstavba různých hotelů, sjezdovek. Koneckonců už jsme to tady slyšeli od pana předsedy Hamáčka, který citoval nějakého pana Vařeku nebo jak se tento pán jmenuje. Já to beru za naprosté hlouposti.

K tomu můžu říci jen tolik, že odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje nechal již v roce 2013 zpracovat urbanistickou studii na budoucí využití tohoto území a v ní se vůbec nepočítá s žádnou developerskou výstavbou právě v těchto nových územích. A studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Ten záměr zřízení chráněné krajinné oblasti byl Ministerstvem životního prostředí schválen již v srpnu 2012, a to v tzv. velké variantě, která se netýká jenom toho vlastního újezdu, ale týká se i širšího území okolo tohoto újezdu. Takže si myslím, že i tyto názory, co se týkají nějaké developerské činnosti, jsou liché.

Emoce vzbuzuje samozřejmě to, že se na tom nedokážou domluvit tyto dva kraje, Plzeňský kraj a Středočeský kraj. Důvodem je to, že část toho území, katastru, má připadnout obcím Plzeňského kraje na úkor Středočeského kraje, ale to má nějaký historický důvod. Tehdy, když se zřizoval tento vojenský újezd, tak tomu samozřejmě bylo obráceně, vzhledem k tomu, aby byla zachována nějaká celistvost toho vojenského újezdu.

Takže navržení do těch původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité. Já už jsem říkal v prvním čtení, proč je to důležité. Je to důležité především pro řešení ochrany proti vodám, jako protipovodňová opatření, ochrana zdrojů pitné vody. Téměř každoročně dochází k tomu, že se rozvodňuje říčka Klabava, zanechává za sebou velké materiální škody v prostoru katastru obcí Strašice, Hrádek, Rokycany a zejména Dýšina, Nová Huť, takže proto je tento prostor důležitý, aby zde obce mohly řešit protipovodňová opatření. Moc bych proto žádal a apeloval, protože je tady předložen pozměňovací návrh, byť tedy mého stranického kolegy, kterého si nesmírně vážím, aby se zvážil tento pozměňovací návrh, aby se nepřijímal, protože opravdu je potřeba, aby ten újezd byl zrušen a tím zrušením samozřejmě se vyhoví i požadavkům obcí na řešení jejich problémů. Myslím si, že je to pro ty obce velice důležité.

Já tady nepřednáším pouze svůj osobní názor. Jsem zastupitelem Plzeňského kraje, nejen že žiji v Plzeňském kraji, samozřejmě. Takže jsem povinen i hájit zájem Plzeňského kraje a hájit zájem jeho obcí. A já jsem se s řadou starostů na toto téma setkal nejenom jako zastupitel Plzeňského kraje, ale i jako poslanec. A opravdu to řada obcí vnímá tak, že je potřeba schválit tento návrh zákona tak, aby tam ale zrušení vojenského újezdu Brdy zůstalo.

A ještě bych chtěl říci, že s navrhovaným řešením tak, jak jej předložilo Ministerstvo obrany, tak ta iniciativa nevycházela z Plzeňského kraje, ani nevycházela ze Středočeského kraje, ale byl to hlavně názor Ministerstva obrany, Generálního štábu, že vojenský újezd je opravdu pro obranu zbytný, že ho prostě k výcviku nepotřebuje.

Já se tedy domnívám, že je potřebné, aby brdské obce a území Brd se mohlo opět vrátit k normálnímu životu, k normálnímu řádu, protože řada obcí byla tím, že tam je ten vojenský újezd, omezena. A je třeba, aby se ten prostor otevřel. A znovu zdůrazňuji, ne pro developery, ale aby se jeho nádherná krajina otevřela také pro ostatní občany. Děkuji.