Proč zrušit Brdy


(30.09.2014)

Sněmovna poslala do druhého čtení optimalizaci vojenských újezdů. Jak se dalo očekávat, vzrušená debata se týkala hlavně vojenského újezdu Brdy. Dost mne mrzí, že návrh na jeho zrušení vyvolává určité emoce. Souvisí to především s tím, že Středočeský kraj má přijít o část svého území. To by se mělo v katastrech brdských obcí vrátit zpět do Plzeňského kraje, odkud bylo vytrženo v roce 1949 při zřizování vojenského újezdu a to z toho důvodu, aby byl vojenský újezd celistvý. Hranice vojenského újezdu tak byla po dlouhá desetiletí doslova za zahradami obyvatel zejména obcí Teně, Strašice, Dobřív, Mirošov, Skořice, Štítov, Trokavec, Borovno a Míšov.

Námitky některých poslanců, kteří vystupovali ve Sněmovně proti jeho zrušení, byly že armáda prostor k výcviku vlastně stále potřebuje (bez ohledu na stanovisko Generálního štábu armády) nebo že unikátní přírodu a krajinu nejlépe ochrání právě přítomnost armády a uzavření prostoru. Častým argumentem proti otevření vojenského újezdu byla také i obava z jakési bezbřehé činnosti developerů, kteří tam prý začnou realizovat své projekty. K tomu jen tolik - odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje nechal již v roce 2013 zpracovat urbanistickou studii na budoucí využití tohoto území a v ní se nepočítá s žádnou developerskou výstavbou v nových územích a studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Záměr zřízení CHKO byl Ministerstvem životního prostředí schválen již v srpnu 2012 a to v tzv. velké variantě a týkalo se to nejenom území vlastního újezdu, ale i částečně území mimo tento újezd. I kdyby vyhlášení CHKO nebylo včas připraveno, je možné v zákoně odložit účinnost zrušení vojenského újezdu až do doby než se tak stane.

Ve svém vystoupení jsem přednesl stanovisko, které je názorem nejen mým osobním jako poslance, ale i jako zastupitele Plzeňského kraje. S navrhovaným řešením, tak jak jej předložilo ministerstvo obrany (návrh na zrušení újezdu nebylo iniciativou ani Plzeňského ani Středočeského kraje), většinově souhlasí i starostové dotčených obcí Plzeňského kraje. Navrácení do původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité především z hlediska řešení protipovodňových opatření a ochrany zdrojů pitné vody. Téměř každoročně se rozvodňuje říčka Klabava a zanechává za sebou velké materiální škody v prostoru katastrů obcí Strašice, Hrádek, Rokycany a zejména Dýšina Nová Huť.

Pokud bude vojenský újezd zrušen, brdské obce a vůbec celé Brdy se mohou vrátit k normálnímu řádu věcí, mohou se rozvíjet a řešit své potřeby bez dalšího omezování, turisté budou moci prostor volně navštěvovat a užívat si zdejší nádhernou krajinu, kde se bohužel tak trochu zastavil čas.