Vystoupení k senátnímu zákonu o Národním parku Šumava


(29.10.2014)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vyslechli jsme tady přednášku o developerských zločincích. Ono když chybí argumenty, tak se to vždycky na ty developery - a já je nehájím, chraň bůh, vůbec nemám v úmyslu hájit developery - ale je to takové... Prostě dá se na to vždycky všechno navléci. To samé, když tady hovoříme o Brdech, tak samozřejmě tam nastoupí developeři a pořád se mluví o developerech, ale nebráním je. Takže to jenom na okraj.

Určitě dostáváte jako já řadu mailů, které jdou možná dneska do stovek. Když se člověk do těch mailů začte, tak je to tam samé "zabraňte ničení Šumavy" a "za zachování národního parku Šumava" a "neprodávejte prosím Šumavu" a "zachraňte Šumavu". Když se podívám blíže na mail do textu, tak se samozřejmě nemůžu ubránit tomu, že ty všechny maily přicházejí z jednoho místa pod různými adresami, už i z oslovení je to patrné, kdy to oslovení je naprosto jedno a nijak se nevymyká těm ostatním mailům. Prostě všechny takové uniformované maily, které zahlcují naše schránky. Já samozřejmě nezpochybňuji právo kohokoli na jeho názor, na jiný názor, než mám já, ale samozřejmě vůbec nevím, jestli ti, kteří jsou podepsáni pod těmi maily, skutečně existují. Vážně o tom pochybuji.

Zaznělo tady z úst pana předsedy Okamury, že ten minulý zákon, který byl, on řekl z dílny krajského úřadu. Tak já bych si dovolil ho poopravit, krajský úřad nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. Bylo to z dílny zastupitelstva Plzeňského kraje. Ten tady byl v minulém volebním období, byl neustále odkládán, neustále vyřazován z programu schůze, nakonec tedy spadl pod stůl. V podstatě tento zákon navazuje na to, co tady předkládal Plzeňský kraj. Chtěl bych říct, že zastupitelstvo Plzeňského kraje, jehož jsem členem, přijalo deklaraci k Národnímu parku Šumava v březnu tohoto roku, kde apeluje na vládu České republiky, na přijetí právě speciálního zákona o Národním parku Šumava.A musím říci, že jak tehdy pro ten návrh zákona z dílny zastupitelstva Plzeňského kraje, tak i pro tuto deklaraci tehdy hlasovali na zastupitelstvu Plzeňského kraje všichni bez rozdílu politických stran, takže nelze podsouvat, jestli ta či ona strana hlasovala jinak. Všichni se vyslovili pro přijetí toho zákona i pro přijetí té deklarace.

V srpnu tohoto roku pak podepsal na Krajském úřadě Plzeňského kraje hejtman Václav Šlajs, starosta obce Sušice Petr Motl, starosta Klatov Rudolf Salvetr a starosta Modravy, který je předsedou Svazu obcí Národního parku Šumava, Antonín Šubrt, memorandum o Národním parku Šumava a já bych si dovolil, dámy a pánové, vás s tímto memorandem také seznámit.

Memorandum hejtmana Plzeňského kraje a starostů o Národním parku Šumava. S ohledem na stále se horšící stav přírodního bohatství na Šumavě, úbytek pracovních příležitostí, stagnující návštěvnost Šumavy a dlouhotrvající odliv stálých šumavských obyvatel, vydávají starostové význačných samospráv ležících v šumavském regionu a hejtman Plzeňského kraje toto memorandum:

1. Šumava stále strádá. Dříve zelené kopce jsou nyní na mnoha místech suché, šumavská jezera obklopená zdravými lesy jsou minulostí, prastaré stromy u pramenů Vltavy jsou již také jen vzpomínkou starých časů. Postupná nicota se šíří Šumavou. Kopce, které ztratily svůj zdravý les, nezadržují vodu, čímž se zvyšuje riziko povodní. Dříve taje sníh, který většinou odtával později než v nížinách, takže hrozí větší rizika vyplývající z jarních tání. Návštěvníci nemají dostatečnou podporu, naopak narážejí na bariéry. Tato Šumava je pro turisty méně atraktivní, proto se zde zdržují méně a tolik se nevracejí. Poškozuje to práceschopnost místních obyvatel, kteří logicky hledají uplatnění jinde a odcházejí. Národní park leží na území 22 obcí, které potřebují svůj prostor na rozvoj.

2. Stále se však nacházejí na Šumavě místa, která ještě nicotě nepodlehla - údolí řeky Křemelné, Povydří a další. Stále má význam snažit se s nicotou bojovat. Může být hůře a to my prostě nechceme.

3. Setrváváme na stanovisku, že je třeba určit dlouhodobou strategii rozvoje Národního parku Šumava, která nebude podléhat politickým změnám, které se odehrávají na Ministerstvu životního prostředí jakožto řídicím orgánu. Z tohoto důvodu je třeba zakotvit fungování národního parku Šumava v zákonu, který těmto vlivům snáze odolá, než když jsou pravidla fungování zakotvena v právních normách nižší právní síly. Je třeba vyslyšet volání regionu na obsahovou náplň a podobu této právní normy a brát v potaz i názor jiných odborníků, nepatřících do aktivistického centra. Požadavek na zvláštní zákon o Šumavě není ničím neobvyklým. Jde jen o naplnění požadavku současné legislativy o ochraně přírody, která výslovně stanovuje, že národní park musí být zřízen zákonem. Jde i o naplnění Listiny základních práv a svobod, která stanovuje, že lze omezit práva jen na základě zákona.

4. My, šumavští starostové a hejtman Plzeňského kraje, proto voláme po přijetí zákona o Národním parku Šumava, který ochrání přírodní bohatství Šumavy pro další generace, umožní jeho poznání širokému spektru návštěvníků a zajistí prosperitu regionu.

Dámy a pánové, myslím, že je třeba se zamyslet i nad tímto memorandem a já jistě doporučuji, abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení, aby byla možnost o něm diskutovat. Já neříkám, že ten zákon je úplně ideální, nicméně i prostor ve výborech, prostor při diskusi může třeba tento zákon posunout dále, může ho eventuálně vylepšit. Ale myslím si, že Šumava potřebuje svůj vlastní zákon. Děkuji.