Vystoupení ve Sněmovně k zákonu o zrušení Vojenského újezdu Brdy


(16.12.2014)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vládo.

Mě dost mrzí, že je to postaveno jako spor dvou krajů, kraje Středočeského a kraje Plzeňského. Určitě by bylo lepší, kdyby došlo k nějaké dohodě mezi oběma kraji, ale bohužel k žádné dohodě nedošlo. Takže nezbývá, než aby samozřejmě rozhodla Poslanecká sněmovna, protože máme tady na stole vládní návrh, který to řeší, a Poslanecká sněmovna je suverén, který určitě rozhodne. A pak jeden nebo druhý kraj by měl respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Já samozřejmě budu hájit zájem Plzeňského kraje. On o tom tady hovořil už pan kolega Vilímec. Vidíte, že jsme oba z jiné politické strany, a přesto na to máme stejný názor, protože hájíme názor Plzeňského kraje a hájíme ten názor i jako zastupitelé Plzeňského kraje.

Já jsem tady o tom hovořil již několikrát v předchozích čteních. Já podporuji vládní návrh. Nebudu podporovat návrh pana předsedy Hamáčka, byť je to můj stranický kolega, kterého si nesmírně vážím. On vyjadřuje názor zase Středočeského kraje, já to plně respektuji, je to jejich názor. Koneckonců před chvílí nám tady bylo předčítáno stanovisko Zastupitelstva Plzeňského kraje. Plzeňský kraj se domnívá, samozřejmě se svými obcemi, že jejich požadavek na navrácení katastru před rok 1949 je oprávněný. Obce nechtějí žádný majetkový prospěch, nechtějí žádnou výhodu. Chtějí pouze vrátit katastry do té polohy, v jaké byly před rokem 1949. Chtějí to i z řady důvodů - bylo tady už citováno. Vodohospodářské důvody, ano, jsou tam zásoby pitné vody, i to bude řešit problém obcí Plzeňského kraje, bude to řešit i problém povodní, protože i tak bude možno vytvořit třeba suchý poldr, který zabrání, aby docházelo k zatápění Rokycan. Takže myslím si, že tyto důvody jsou jasné, a už jsem o nich hovořil v předchozích svých vystoupeních.

Neustále se straší developery. To je vždycky prostě - tam, kde nejsou další argumenty, tam se vždycky zvedne otázka ano, teď tam naběhnou developeři a budou se tam stavět hotely, sjezdovky, já nevím co všechno. Já jsem se žádným developerem o tom nejednal. A hovořil jsem s řadou obcí, s řadou starostů obcí a všichni mě ujistili, že nemají zájem o to, aby tam vstoupili developeři a aby tam tedy podnikali svoje aktivity. Takže to si myslím, že není namístě takto argumentovat. Navíc samozřejmě v tomto území má být vytvořena chráněná krajinná oblast a tam jsou omezující podmínky, tak aby tam nemohlo dojít k nějakému bezbřehému investování a vytváření nějakých investic, které tam do toho území určitě patřit nebudou.

Takže dámy a pánové, mé stanovisko je zcela jasné. Budu hlasovat pro vládní návrh, nebudu hlasovat pro návrh pana kolegy Hamáčka. Děkuji.