Elektronická evidence tržeb?


(22.12.2014)

Elektronická evidence tržeb?Týden | 22.12.2014 | Rubrika: Názory a komentáře | Strana: 31

ANO

VÁCLAV VOTAVA

Bát by se měl jen ten, kdo krátí daně, míní předseda rozpočtového výboru sněmovny za ČSSD.

Získáme až 10 miliard ročně

Šedou ekonomiku každoročně podle odhadů „živí“ více než 150 miliard korun z daňových podvodů. Nelze se proto vládě pod vedením ČSSD divit, že má boj proti daňovým únikům v programových prioritách. A to zejména po letech nesystémových a neúčinných opatřeních předchozích vlád.
Ano, cokoli, co povede ke zlepšení platební morálky, je krok správným směrem. Zrušení zákona o registračních pokladnách vládou Mirka Topolánka nás stálo desítky miliard korun na neodvedených daních, což v důsledku zaplatili všichni poctiví plátci.
S trochou nadsázky lze tvrdit, že zavedení elektronické evidence tržeb se v Chorvatsku stalo malým ekonomickým zázrakem. Jak jinak vysvětlit náhlé zvýšení tržeb hostinských na dvojnásobek a živnostníků o dvě třetiny? Cílem tamní reformy nebylo jen zlepšení platební morálky a naplnění státní kasy, ale především snaha zajistit rovné podmínky podnikání pro všechny a rozdělení daňové zátěže mezi poctivé i méně poctivé. Tak by tomu mělo být i u nás. Když se nám podaří účinněji nastavit systém výběru, pak se můžeme vrátit i k diskusi o dalším snižování daní, především daně z přidané hodnoty. Elektronická evidence tržeb není vůbec otázkou trestání těch, kteří platí. Kdyby naše společnost sestávala ze samých Mirků Dušínů, nebylo by žádných elektronických nebo jiných evidencí třeba. Pokud ale podle statistik navštíví běžného živnostníka například v Praze finanční kontrola v průměru jednou za sto let, není v silách úřadů provádět pravidelné kontroly všech. To je další důvod, proč je zapotřebí určitých mechanismů kontroly plnění daňových povinností.
V dnešním světě informačních technologií není jednoduchý systém on-line propojení transakcí do evidence finančního úřadu žádným byrokratickým šimlem, natož logisticky či finančně náročným požadavkem. Elektronizací evidence získáme nejmodernější fiskální nástroj pro efektivní finanční správu a přínos kolem 10 miliard korun ročně. Spravedlivé rozložení daňové zátěže je však benefi tem důležitějším a trvalejším.

NE

JAN SKOPEČEK

Jde o největší útok na podnikání v ČR za posledních mnoho let, píše ekonomický expert ODS.

Represe úspěch nepřinese

Proti zavedení elektronické evidence tržeb existuje dostatek přesvědčivých argumentů. Nejprve si ale musíme položit otázku, jaký cíl Andrej Babiš touto další regulací podnikání vlastně sleduje, zda je to cíl smysluplný a zda zvolené prostředky k jeho dosažení jsou efektivní.
Cílem nové regulace má být vyšší výběr daní, což by naznačovalo, že náš stát nyní vybírá na daních malý objem prostředků. Pokud se ale podíváme na ukazatel takzvané daňové kvóty, který udává objem vybraných daní k HDP, pak zjistíme, že v loňském roce činil v České republice 34,1 procenta a byl naprosto srovnatelný s průměrem nejvyspělejších zemí OECD. Jako země snažící se dohnat ekonomicky vyspělejší ekonomiky bychom měli být konkurenceschopnější a mít daňovou zátěž spíše nižší.
Přijmout argument, že se u nás vybírá málo daní, tedy rozhodně nelze. Problém defi citů je u nás samozřejmě na výdajové straně rozpočtu.
Elektronická evidence tržeb postihne nejvíce drobné podnikatele. Ti ale rozhodně nejsou skupinou, která by si žila nad poměry a okrádala náš stát. Naopak, vleklá ekonomická krize pro ně znamenala enormní zátěž a bylo by dobré je nyní nechat nadechnout. Spolu s omezením výdajových paušálů a plánovaným měsíčním kontrolním hlášením k DPH je připravovaná evidence tržeb největším útokem na podnikání v České republice za posledních mnoho let. Snažit se vybrat více daní prostřednictvím větších kontrol a represe k úspěchu nepovede. Nejlepší daňová disciplína je v zemích, kde jsou daně upraveny přehlednými právními normami. To je jediná zaručená a efektivní cesta k omezení daňových podvodů.
Výsledkem zavedení elektronické evidence tržeb bude ukončení činnosti těch živnostníků, kterým se vzhledem k příjmům nevyplatí zařízení a software nutný k evidenci tržeb nakupovat. Zaniknou malé obchůdky na vesnicích či drobní řemeslníci. Andrej Babiš tak může začít hledat další finance, které budou potřeba na dávky v nezaměstnanosti, až se na úřadech práce objeví bývalí živnostníci.