Setkání Svazu měst a obcí v Plzni


(02.03.2015)

Pondělní dopoledne jsem strávil na setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni. SMO se vyjadřuje k řadě legislativních návrhů a je i povinným připomínkovým místem, proto jsou pro mě názory měst a obcí na připravované zákony důležité.