Projev na 38. sjezdu ČSSD


(13.03.2015)

Pár slov o státním rozpočtu a programových prioritách


Na rok 2015 má Česká republika rozpočet, který skutečně prvním vlastním rozpočtem současné vládní koalice pod vedením ČSSD. Je to rozpočet koaliční vlády a samozřejmě tedy svým způsobem také rozpočet kompromisní. Přes to – je to rozpočet dobrý, spravedlivý a vyvážený. Rozpočet rozum podporující jak ekonomický růst, tak i růst příjmů občanů a jejich zaměstnanost. Není náhodou, a je to v českých podmínkách naprosto unikátní, že tento státní rozpočet podpořili jak zaměstnavatelé, tak i odbory a kraje.

Do rozpočtu jsme také promítli naše programové priority:

Snížení DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu na 10 % znamená výraznou úlevu pro peněženky občanů (to se týká především důchodců a rodin s dětmi). Pomůže to ale i zdravotním pojišťovnám alokovat více peněz na zdravotní péči. Nejen nízkopříjmovým skupinám pomůže i zrušení zdravotnických poplatků, které bude poskytovatelům kompenzováno. Přímo pro rodiny s dětmi je pak určeno porodné na druhé dítě ve výši 10.000 korun či zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě o 200 resp. 300 Kč měsíčně.

Zvýšení důchodů v průměru o 200 Kč, tedy o více než by odpovídalo ve vládním prohlášení schválenému valorizačnímu schématu. Také znovuzavedení daňového odpočtu u pracujících důchodců pomůže této skupině občanů výrazně postižené pseudoreformami předchozí koalice.

Pro letošní rok se zvyšuje i finanční objem určený pro růst platů ve veřejném sektoru o 3,5 – 5 %. Velmi dobrá situace v plnění loňského rozpočtu dokonce umožnila, aby se ve velké části veřejných služeb zvýšily platy již od loňského listopadu. Chci zdůraznit, že to vše se děje při stagnaci zdanění. Tedy bez zvyšování daní.

Nicméně k plnění programových priorit je třeba nejen hledat úspory na výdajové straně rozpočtu, ale především naplňovat státní pokladnu daňovými příjmy. A ta se jen tak krásnými slovy, že se nesmí krást, a že se musí šetřit jistě nenaplní. Pan ministr Babiš, jako ministr financí, musí také od těchto, pro voliče jistě líbivých slov přejít také k jejich naplňování. Hovoří o přínosu v desítkách miliard korun – omezením daňových úniků a lepším výběrem daní. I to je naše priorita.

K tomu je jistě i naší prioritou zavedení elektronické evidence tržeb a zákon o prokázání původu majetku či řada dalších nástrojů k omezení daňových podvodů a šedé ekonomiky. A právě potřebná legislativa k tomu ze strany MF zatím bohužel pokulhává a je třeba pořádně přidat. Opravdu makat! Je zcela zřejmé, že například přípravu a zavedení elektronické evidence tržeb ministerstvo financí velmi podcenilo. Je třeba trvat na zavedení k 1. 1. 2016 a ne o měsíce termín posouvat (na duben, červenec 2016).

Čekám tedy, že se naplní ministrem financí proklamované zvýšení výběru daní. V opačném případě nic jiného nezbyde, než se vrátit k diskusi o sektorové dani, tedy k většímu zdanění finančního sektoru – tedy bank, telekomunikačních a energetických společností – aby také ony se o své obrovské zisky více podělily se státem.

Česká republika má také jedno z nejmenších zdanění firem - tzv. korporátní daň ve výši 19 %, které je ale díky různým odčitatelným položkám fakticky daleko nižší (13 %). Chápu, že pan ministr jako vlastník Agrofertu toto stále odmítá. Ale pan ministr je především ministrem financí České republiky.

Hovořil jsem o sektorové dani a korporátní dani. Co bych chtěl ale závěrem zdůraznit, že v žádném případě nezvyšujeme daně našim občanům, jak nám je a jistě bude podsouváno.


Děkuji za pozornost.