Lesní školky už nejsou ohroženy


(10.04.2015)

Lesní školky už nejsou ohroženy

Lesní školky jsou zachráněny. Nebudou se muset registrovat jako dětské skupiny a tím pádem splňovat náročné hygienické předpisy, které z povahy jejich fungování nemohou dodržet. Bylo ty totiž hodně nešťastné, za situace, kdy se nedostává míst v běžných školkách, rušit zařízení která fungují a poskytují kvalitní předškolní péči. Několik jsem jich navštívil a myslím, že jsou zajímavou protiváhou klasickým školkám, jak je známe. Především pro možnost rozvíjet více pohybové aktivity dětí a to v přírodě. Docela mě šokovaly výsledky studie o fyzické zdatnosti dnešních dětí. Proto mne dost mrzí, že Plzeňský kraj, který byl hodnocen mezi kraji jako „nejlepší místo pro život“ je v tomto případě hodnocen spíše mezi kraji horšími. To stojí určitě za zamyšlení. A co je nejvíc překvapující, je to, že městské děti jsou na tom lépe než venkovské. Vysvětluji si to tím, že i když se obecně stírá rozdíl mezi dětmi ve městech a na venkově ty městské mají k dispozici přeci jenom více sportovních kroužků a možností jiného vyžití. Svou roli možná hraje i lepší sociální situace rodičů, kteří si mohou dovolit platit sportovní aktivity dětí.

Z tohoto pohledu mají lesní školky lepší předpoklady pro přirozené rozvíjení fyzické zdatnosti a motoriky dětí při zachování všech vzdělávacích funkcí. Je otázka, jak se jim povede až výrazný převis poptávky nad nabídkou míst v MŠ pomine. Své klienty asi najdou vždy, ale pro rodiče jsou nákladnější než běžné školky a díky tomu, že pokud nebudou registrované, nebudou mít ani nárok na daňovou úlevu. Prozatím poskytují místa pro 3 000 dětí ve 120 organizacích. Uvidíme, jak si povedou dále, jaký bude jejich vývoj a jak dovedou přitáhnout zájem rodičů a dětí. Myslím, že v naší předškolní vzdělávací soustavě mají své místo. A já jim fandím.