Přijímat větší množství běženců může přinést problémy


(04.07.2015)

Tachovský deník | 4.7.2015 | Rubrika: Tachovsko | Strana: 2 | Autor: ANTONÍN HŘÍBAL | Téma: Poslanci - Votava Václav


Václav Votava, Jan Volný a Miroslav Nenutil v rozhovoru pro Deník:
Tachovsko – Zastupují také náš region a dalo by se říci, že prezentují hlas lidu. Chtěli jsme tedy znát jejich názor na vlnu běženců v Evropě a na případné hrozby. A tak redakce třem politikům, kteří mají vztah k Tachovsku, položila šest otázek. Odpovídali: poslanec PČR Václav Votava (ČSSD), poslanec PČR Jan Volný (ANO) a senátor Miroslav Nenutil (ČSSD).
1) Jste pro takzvané kvóty, podle nichž by byli běženci přerozdělováni také do naší republiky nebo jste proti? 2) Jaký je Váš osobní postoj, názor na záležitost běženců mířících z různých stran do zemí EU? 3) Kde spatřujete příčinu problému? 4) Jak je možné jim podle Vás pomoci? 5) V případě přijetí kvót a přerozdělování je pravděpodobné, že se běženci objeví i u nás na Tachovsku. Je alespoň nějaká vize, kde je ubytovat, jak zajistit bezpečnost jejich i okolí? 6) S tím souvisí i tolik medializované uzavření hranic. V našem případě CZ/D. Opravdu hrozí nějaká uzavírka hranic? A jak ji případně technicky realizovat?

Václav Votava:

1) Jsem proti kvótám, každý stát by si měl sám rozhodovat o tom, koho na své území přijme.
2) Evropa by měla mít soucit s uprchlíky z válečných zón, ale zároveň neztrácet pud sebezáchovy. Tj. pečlivě prověřovat, komu poskytujeme azyl a co nejvíce pomáhat přímo v jejich domovských zemích nebo okolních bezpečných státech odkud se uprchlíci po skončení konfliktu mohou vrátit domů.
Ekonomické běžence nepřijímat vůbec. Obávám se, že přijímání většího počtu běženců z kulturně a nábožensky odlišných zemí by mohlo v budoucnu přinést velké problémy.
Nebuďme naivní. Představme si to obráceně – pokud bychom my byli nuceni uchýlit se do nějaké muslimské země, stali by se z nás okamžitě muslimové a nechtěli bychom si alespoň v rámci možností zachovat svůj životní styl, postoje a přesvědčení?
3) Jednak ve stále se rozšiřujícím válečném konfliktu na blízkém východě a v Libyi a některých (hlavně islámských) státech Afriky. To jsou váleční uprchlíci. S nimi se samozřejmě svezou i lidé, kterým nic nehrozí a snaží se dostat do Evropy hlavně za lepším životem. Věřím tomu, že s tím je spojený velký byznys, který vytváří v uprchlících falešné naděje a představy.
Tito běženci by se už ve svých domovských zemích měli dovědět, že zde azyl nedostanou a budou vráceni domů. Navrhované kvóty by samozřejmě vyzněly jako další pobídka. Domnívám se, že podmínky azylového řízení by se měly ještě více zpřísnit. Po celém světě neustále probíhá řada konfliktů a v řadě zemí světa se opravdu žije špatně, ale Evropa ani její sociální systém není nafukovací. A v souvislosti s uprchlickou vlnou nelze ani podceňovat bezpečnostní riziko např. ve vytváření teroristických buněk.
4)Způsobů jak jim pomoci je celá řada a měly by být provázané. Vláda České republiky preferuje pomoc uprchlíkům přímo na místě nebo v sousedním bezpečném státě, který je i kulturně a náboženský blízký a odkud se mohou po skončení konfliktu vrátit zase domů.
5) Pokud vím, ministerstvo vnitra nemá na Tachovsku žádné ubytovací kapacity pro žadatele o azyl. Pokud by zde byli nějací uprchlíci zadrženi, byli by jistě převezeni jinam. Nepředpokládám v tuto chvíli nějaké bezprostřední ohrožení bezpečnosti na Tachovsku a v případě změny situace by policie jistě postupovala standardně.
6) Uzavření hranic není v tuto chvíli na pořadu dne, většina států ji ani nechce.
Stavět znovu ploty z ostnatých drátů to bych opravdu nechtěl, zrovna tak citelně omezit Schengenský systém. Větší kontroly u hranic ano a už se také realizují.

Jan Volný

1) Nejsem pro rozdělení pevných kvót. Určitě je třeba pomoci a účastnit se, ale musíme mít možnost určit si jaké běžence a kolik jich jsme schopni bezpečně a bezproblémově asimilovat. Dával bych přednost postarat se o například běžence z Ukrajiny. Je jich také dost, mají podobně problémy a je větší šance k bezproblémové asimilaci. Jsou nám kulturně bližší.
2) Věřím, že z velké části jde o nešťastné a zoufalé lidi kteří hledají jistotu a lepší budoucnost.
Nicméně, nevidím v teto migraci perspektivu.
Evropa, ale i svět by se měl více zajímat o důvody proč k tomu dochází a řešit je na místě samém. Taková pomoc by byla možná levnější, ucelenější ale i bezpečnější.
3) Stupňující geopolitické, ale i ekonomické napětí v regionech, ze kterých utečenci přicházejí.
4) Na to nejsem kompetentní jednoznačně odpovědět, ale určitě by se mělo vše řešit pomoci takto postiženým regionům. Jsem přesvědčen, že utečenci jsou jen vrchol ledovce.
Větší peklo určitě zažívají ti, co nemají možnost a prostředky takovouto cestu za budoucnosti vůbec podniknout.
Ti by si především zasloužili nás soucit. Těm muže Evropa pomoci jen v jejich domovině.
5) Zde nemám jednoznačnou odpověď. Principiálně nemám problém, ale muselo by jít o prostory a lokalitu která by zajišťovala ideální a bezproblémové podmínky. Neví zda takové máme.
6) Uzavření hranice CZ/D by podle mne nemělo smysl. Nic by nepřinesla. Pokud nějaké hranice tak vnější hranice do EU.

Miroslav Nenutil

1) Nesouhlasím se zavedením kvót povinných pro jednotlivé státy EU, protože to není systémové řešení.
2) Je nutno rozlišovat příčinu odchodu běženců. Určitě je rozdíl mezi osobami, které jsou nuceny opustit svou zemi z důvodu svého přesvědčení, ať už náboženského nebo politického a osobami, které útěkem řeší svou ekonomickou situaci.
3) Příčina je podle mne v historickém vývoji země, odkud běženci utíkají.
4) Odstranit právě příčiny odchodu běženců již v jejich mateřských zemích.
5) Myslím si, že obava je předčasná. Naše vláda spolu s mnoha dalšími nesouhlasí se zavedením povinných kvót. Pokud by k přijetí běženců i přesto došlo, již teď jsou známy poměrně jasně dané podmínky, podle kterých by mohli být běženci v České republice přijati. A co se týká případného ubytování? Ministerstvo vnitra disponuje objekty, které by mohly pokrýt povinnou kvótu a navíc každá obec s rozšířenou působností musí mít vytipovány objekty pro nenadálé situace.
6)Nevěřím, že by případná opatření významně omezovala občany České republiky; již v současné době se provádí zvýšená ostraha hranic, zvláště s Bavorskem a nechť čtenář sám posoudí, jak toto zvýšené bezpečnostní opatření sám pociťuje.