Poslanecký den na Tachovsku


(12.10.2006)

Česká strana sociálně demokratická

Poslanecký den na Tachovsku, 12.10.2006

Poliklinika Stříbro
Poslanec Ing. Václav Votava se v doprovodu místostarosty Mgr. Miroslava Nenutila a vedoucí Polikliniky Stříbro paní Venduly Hájkové seznámil s tím, jak byla využita dotace ze státního rozpočtu na letošní rok ve výši 5 mil. Kč, kterou pomohl získat. Největší položky v této částce činila výměna oken, nová kotelna, výtah a rekonstrukce sociálních zařízení.

Středisko správy a údržby dálnice Ostrov
Odpoledne se k poslanci Votavovi připojil poslanec Václav Šlajs, člen sněmovního výboru pro bezpečnost. Ve Středisku správy a údržby dálnice v Ostrově se sešli s ředitelem střediska Jaromírem Věkem, ředitelem dopravního inspektorátu v Tachově Petrem Kovaříkem a vedoucím dálničního oddělení policie Lubošem Berkou s kterými diskutovali o praktických zkušenostech se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Podle policistů se projevil jednoznačně pozitivně. Probrali návrhy na jeho novelizaci, tak jak byly prezentovány v tisku a shodli se na stanovisku zákon nerušit ani nezměkčovat, odstranit jen některé nelogičnosti. Dále chtěli poslanci znát názor policistů na služební zákon, který brzy nabude účinnosti.
Ředitel Střediska správy a údržby dálnice konstatoval nedostatek odstavných ploch pro kamiony. Situace byla špatná a zprovozněním dálnice D5 a A6 a tunelu Valík se ještě zhoršila. Zamýšlel se také nad potřebou zavést příplatky za rizikovou práci pro dělníky na dálnici.

Služebna Policie ČR v Boru
Poslanecký den pokračoval návštěvou policejní služebny v Boru za přítomnosti okresního policejního ředitele Jaromíra Knížete. Poslanci se zajímali o pracovní podmínky na této služebně a také jakou částku Okresní ředitelství v Tachově obdrží z dotace 600 mil. Kč, kterou Ministerstvo vnitra dostalo na modernizaci služeben policie. Dozvěděli se též o uvažované přístavbě služebny v Boru ve spolupráci s městem.
V obecné rovině se informovali o nápadu trestné činnosti v okrese a dotkli se i možných způsobů řešení regulace prostituce.


Na poliklinice se samozřejmě se také mluvilo o tom, co je třeba ještě udělat a kolik by to stálo.
Zleva: poslanec Ing. Václav Votava, místostarosta Mgr. Miroslav Nenutil, vedoucí polikliniky Vendula Hájková.


Beseda ve Středisku správy a údržby dálnice Ostrov.
Na snímku zleva: vedoucí dálniční policie Ostrov Mjr. Luboš Berka, ředitel střediska Ing. Jaromír Věk,
poslanci Ing. Václav Votava a Václav Šlajs.