Druhý pilíř je mrtvý


(21.07.2015)

Začátkem července Poslanecká sněmovna projednala v 1. čtení zánik druhého důchodového pilíře. Tomu předcházelo zákonem ukončení přijímání dalších klientů penzijními pojišťovnami. Přes masívní reklamní kampaň do něho vstoupilo pouze 83 tisíc účastníků. Nebyl o něj zájem ze strany občanů a nebyl výhodný ani pro stát.

Přes argumenty pravicové opozice byl tento tzv. druhý pilíř neschopný života již v době svého vzniku. Není pravda, že to bylo proto, že sociální demokracie avizovala, že ho po volbách zruší. Myslím, že potenciální klienti tohoto pilíře dobře vnímali jeho nevýhodnost, na kterou poukazovala nejen ČSSD, ale i další strany a řada ekonomů. Druhý pilíř byl výhodný spíše pro lidi s nadprůměrným příjmem. Ti ale mají určitě jiné možnosti jak investovat nebo jak se zajistit na stáří. Je ale třeba motivovat ke spoření na důchod právě nízko a středně příjmové skupiny, kterým nezbývá příliš volných prostředků a jedinou šancí jak si přilepšit k důchodu je spořit malé částky, ale dlouhodobě.

Koneckonců i některé finanční instituce byly k nabízení tohoto produktu velmi zdrženlivé. Pro udržení lincence a vůbec pro rentabilnost penzijního fondu měla každá pojišťovna povinnost získat minimálně 50 tisíc klientů a některé správně odhadly, že to asi nebude reálné. Za zmínku stojí i nulová garance státu za vložené prostředky do soukromých fondů a problematická likvidita naspořených peněz a to i pro dědice.

Opozice, konkrétně ODS a TOP 09, kritizuje, že rušíme něco, co podle nich fungovalo (nefungovalo), a že nepřicházíme s ničím, co by tento pilíř nahradilo. Jinou reakci bych od nich ani nečekal. Bylo to přece jejich dítě. Poukazují také na to, že průběžný pilíř, garantovaný státem se díky demografickému vývoji dostává do deficitu. Ano, to je pravda. Reformování důchodového systému je nezbytné a je jasné, že to nebude jednoduché. Jeho směřování musí být ale dlouhodobě ekonomicky udržitelné a smysluplné jak pro stát, tak pro budoucí důchodce. Nehovoříme zde o létech, ale desetiletích. Musí vzniknout na základě celospolečenského konsenzu, být stabilní, neměnné a předvídatelné, aby se neměnilo po každých volbách. Nyní rušený druhý pilíř důchodového spoření nesplnil ani jednu tuto podmínku. Nebyl výhodný pro většinu občanů. Nebyl výhodný ani pro stát, protože odčerpával prostředky z tradičního průběžného pilíře. Nevznikl na základě celospolečenské shody. Nesouhlasili s ním ani zaměstnavatelé, ani odbory, ani opozice, nenadchl ani střadatele. Navíc zde velmi dobře funguje tzv. III. pilíř – penzijní připojištění, mezi občany velmi oblíbené, které má přes 5 milionů klientů. Myslím, že je to potenciál, se kterým se dá pracovat. Je zde výhodná státní podpora k tomuto spoření a určitě se dají parametry tohoto produktu dále zlepšovat, aby to bylo zajímavé ještě pro více lidí. Více je třeba také zainteresovat zaměstnavatele, aby přispívali svým zaměstnancům apod.

Druhý důchodový pilíř byl vlastně mrtvý dřív, než se narodil. Není tedy jiné cesty, než jej zákonem zrušit. A ti, kteří již do něho vložili své finanční prostředky o ně jistě nepřijdou.