Poslanecký den na Tachovsku


(11.10.2006)

Zemědělský podnik Agročas Částkov
V Agročasu Částkov se poslanci Ing. Václav Votava a Ing. Václav Grüner se?li se členy Okresní agrární komory Tachov, aby s nimi besedovali o situaci zemědělců na Tachovsku, které v podnikání brzdí výchozí specifické podmínky - rozpad celookresního státního statku a vysoký podíl státní půdy. Poslanci si odnesli několik tipů, jak by se dalo alespoň v určitých oblastech zdej?ím zemědělcům pomoci.

Poliklinika v Boru
V Boru se poslanci seznámili s probíhající rekonstrukcí polikliniky, na kterou V. Votava pomohl získat státní dotaci ve vý?i 5 milionů Kč.

Hydrometeorologická stanice Přimda
Hydrometeorologická stanice pracuje v Přimdě od roku 1954 a nalézá se ve vý?ce 740 m nad mořem. Pracuje zde pět pracovníků kteří se střídají v nepřetr?ité 24 hodinové slu?bě. Zprávy do centra v Praze se posílají ka?dou hodinu.
Poslanci si se zájmem prohlédli v?echny měřící přístroje a seznámili se s tím, jaké údaje se zde sledují a za jakým účelem.

Správa CHKO Český les v Přimdě
Chráněná krajinná oblast Český les vznikla v roce 2005 a rozkládá se na 473 km čtverečních v příhraniční oblasti západních Čech od Broumova na Tachovsku a? po Folmavu na Doma?licku. O umístění sídla Správy CHKO se velkou měrou zaslou?il právě poslanec Votava.
Poslanci se seznámili s více ne? ročním působením Správy CHKO Český les i s jejími plány do budoucna. Prohlédli se také budované sídlo Správy.


Pracovník hydrometeorologické stanice Josef Městka ukazuje
poslancům teploměry na měření půdní teploty v různých hloubkách.
Na snímku zleva: Josef Městka, Ivo Grüner, poslanec Ing. Václav Grüner,
poslanec Ing. Václav Votava, asistent poslance Grünera Pavel Fojtík.


Klasická meteorologická budka.


S prací správy CHKO seznámil poslance její pracovník Miroslav Beránek (uprostřed)