Návštěva v domově pro seniory ve Stříbře


(18.01.2016)

Dnes jsem navštívil domov pro seniory provozovaný Farní charitou Stříbro abych jeho klientům i zaměstnancům popřál mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Tento domov je takové menší zařízení (v tuto chvíli pouze 13 klientů) s domáckou afmosférou. Poseděli jsme, popovídali, byl to příjemně strávený čas.