Krajské rozpočty získají letos o 6,5 miliardy víc


Rozhovor pro měsíčník Plzeňský kraj č. 2/2016 (17.02.2016)

17. února 2016

Rozhovor s předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR a předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Ing. Václavem Votavou.

Jak hodnotíte předešlý rok z pohledu České republiky?

Myslím, že v poločase volebního období se mnohé z programového prohlášení vlády podařilo naplnit. Zrychlili jsme ekonomický růst, snížili nezaměstnanost, pomohli vytvořit nová pracovní místa. Po létech tápání se konečně zlepšilo čerpání evropských fondů. Důležité je, že i na tento rok jsme prosadili prorůstový rozpočet, který je vyvážený jak v příjmové, tak ve výdajové části. Snižujeme zadlužení státu, snižujeme deficit státního rozpočtu. 

A co se podařilo realizovat ve vztahu ke krajům?

Především musím zmínit, že jsme prosadili novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která krajům přinese více peněz. Krajským rozpočtům vracíme to, co jim před pěti lety sebrala pravicová vláda. A nebyly to malé prostředky, za roky vlád Topolánka a Nečase přišel jen náš kraj o více než 3 miliardy korun. Nyní ze státem  vybrané daně z přidané hodnoty obdrží kraje o 3,5 miliardy více. Rozpočet Plzeňského kraje to posílí o zhruba 300 milionů.  Za tyto peníze může kraj podpořit investiční akce nebo je použít pro zkvalitnění infrastruktury, nebo na rozvoj sociálních, školských a zdravotnických programů.

Budou se z těchto peněz financovat i opravy silnic a komunikací?

Část peněz by se jistě dala takto využít, nicméně na zlepšení kvality silniční sítě krajů jsme díky vstřícnosti vlády Bohuslava Sobotky dojednali pro letošní rok další tři miliardy korun, Vláda už vloni – což bylo historicky poprvé – takto pomohla. V roce 2015 se pro kraje našlo 4,6 mld. Kč. Jen u nás na Plzeňsku se díky tomu nad plán opravilo 84 kilometrů asfaltu a zrenovovalo šest mostů. Jsem rád, že se nakonec podařilo přesvědčit vládu, a to i s ministrem financí, že si kraje zaslouží nejen navrácení peněz z výnosu daně z přidané hodnoty, ale že je třeba pomoci také s opravami krajských silnic. Nebylo příliš spravedlivé, když před lety stát převedl krajům na 40 tisíc kilometrů silnic, aniž by jim na to poskytl finanční prostředky.

Jak velká částka se z těch tří miliard bude týkat Plzeňského kraje?

Usilujeme o to, aby příspěvek na opravu krajských komunikací byl pravidelný. Plzeňský kraj dostane letos prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury 284 milionů. Alespoň tím trochu snížíme onu historickou podfinancovanost, díky níž naše krajské silnice (a hlavně řidiči na nich) dodnes trpí.

V závěru roku jste v Poslanecké sněmovně rozhodovali o zvýšení daně z hazardních her, Vy sám jste jako předseda rozpočtového výboru v debatě aktivně vystupoval. Přináší nová úprava zákona o hazardu pro rozpočty obcí a krajů, nějakou pozitivní zprávu?

Určitě ano. Díky vyššímu zdanění hazardu budou rozpočty měst a obcí posíleny. V rámci úpravy tohoto zákona byl prosazen můj návrh, aby se navýšil poměr výnosu daní z hazardu ve prospěch obcí. Chceme, aby peníze z hazardu byly především směřovány do sportu, ale i na prevenci patologických jevů gamblerství. Na našem cíli zásadně omezovat hazard se ale nic nemění. V tom smyslu máme již ve Sněmovně ke schválení i další vládní návrh zákona, který podmínky pro provozovatele hazardu, ale i hráče, dále zpřísní.

Jednou větou. Na co jste jako předseda finančního výboru kraje hrdý?

Na to, že Plzeňský kraj je stále krajem bez dluhu. Že sociální demokracie, která v roce 2008 převzala za kraj odpovědnost, kraj nadále rozvíjí, investuje do majetku kraje a zajišťuje veřejné služby včetně zdravotnictví, aniž by kraj zadlužovala. Rád bych, aby tomu bylo i nadále.