Seminář o možnostech čerpání dotací z fondů EU


(22.02.2007)

Česká strana sociálně demokratická

Seminář o možnostech čerpání dotací z fondů EU 22.2.2007

Poslanec Václav Votava ve spolupráci s ředitelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Ing. Filipem Uhlíkem uspořádal pro starosty okresu Tachov seminář o možnostech čerpání dotací z fondů EU. Akce se konala v tachovském vzdělávacím středisku REVIS a účastnilo se jí na 40 starostů a jejich spolupracovníků, zabývajících se dotacemi.
V úvodním vystoupení Ing. Uhlík seznámil starosty s přehledem všech operačních programů pro ČR na léta 2007 - 2013 a doporučil programy vhodné pro obce a města. V období 2007 - 2013 může Česká republika získat z fondů EU 26,7 miliard EU, což je 774 miliard Kč a byla by škoda nezískat část těchto prostředků i pro Tachovsko.
V druhé části vystoupil PaedDr. Vladislav Krumer z odboru rozvoje a evropské integrace MěÚ Tachov, který upozornil na některé praktické zkušenosti z přípravy projektů a uvedl příklady úspěšně projektů realizovaných na Tachovsku.
Protože tento užitečný seminář starosty zaujal, předběžně bylo dohodnuto jeho pokračování v jarních měsících.


Zleva - ředitel RRA PK Ing. Filip Uhlík, poslanec Ing. Václav Votava, senátor a starosta Tachova Mgr. Ladislav Macák


Druhým přednášejícím byl PaedDr. Vladislav Krumer (uprostřed) z odboru rozvoje a evropské integrace MěÚ Tachov


Starostové už vědí, že příprava projektů není jednoduchá