Revoluce v hypotékách


(06.06.2016)

Lidové noviny | 4.6.2016 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: VOJTĚCH WOLF | Téma: Poslanci - Votava Václav


Předčasně splatit úvěr na bydlení bude snazší a levnější * Predátorské firmy zmizí kvůli přísnějšímu dohledu z trhu

PRAHA Lidem, kteří si půjčují peníze u bank a dalších úvěrových společností, se bude volněji dýchat. Ve sněmovně totiž včera prošel závěrečnýmhlasováním zákon o spotřebitelském úvěru, který umožňuje například snazší předčasné splacení hypotéky a stanovuje strop pro případ prodlení se splátkami.
Na poskytovatele nebankovních půjček bude nově dohlížet Česká národní banka. „Jde o to, abychom vyloučili (z trhu – pozn. red.) ty, kteří půjčují s vědomím nebo cílem připravit lidi o majetek,“ komentoval schválení ministr financí Andrej Babiš (ANO), jehož úřad normu předkládal.
Jedna z nejzásadnějších novinek, podoba předčasného splácení, je přitom dílem pozměňovacího návrhu sociálnědemokratického poslance Václava Votavy. Podle něj půjde jednou ročně zdarma uhradit až čtvrtinu jistiny hypotéky. „Chci tím lidem zajistit možnost snižovat zadlužení dle aktuálních finančních možností,“ zdůvodnil Votava. Původní vládní návrh hovořil o možnosti splatit bez sankcí pouze dvacet procent úvěru na bydlení.
Druhým Votavovým návrhem, který uspěl, je omezení sankcí v případě prodeje nemovitosti zatížené hypotékou. Ti, kdo se po dvou letech rozhodnou bytu či domu zbavit, zaplatí nanejvýš procento ze zbývající dlužné částky, maximálně 50 tisíc korun.
Jednorázové splacení hypotéky bude možné i v případě, že semajitel bude muset přestěhovat za prací. To má podpořit mobilitu pracovního trhu.
Ačkoli některé banky nabízejí možnost předčasně splatit hypotéku již dnes, někdy dokonce bez sankce, praxe je spíše taková, že si účtují „penále“ ve výši až několika procent z dlužné částky do konce fixačního období. Změny jim proto příliš po chuti nejsou.
„Každá koruna, která nám bude vrácena dříve bez jejího smysluplného umístění na trhu, je pro nás problém,“ reagoval šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Podle něj jsou nyní dvě varianty, které mohou nastat. Jednou z nich je zdražení půjček na bydlení.

Pokračování na straně 3

Revoluce v hypotékách: splácení bude snazší

Dokončení ze strany 1

Předčasné splátky mohou totiž být podle Sadila pro banku velkým nákladem, který musejí nějak pokrýt.
„Na druhou stranu to může směřovat k tomu, že přijde nějaký hráč, který též začne aktivně nabízet variabilní úrokové sazby, protože u nich není pro banku tak velké riziko jako u dlouhodobého zafixování,“ říká šéf Hypoteční banky.
Zákon rovněž přináší možnost předčasného splacení bez jakýchkoliv sankcí v případě závažných životních událostí, jako jsou smrt či dlouhodobá nemoc.
Zodpovědnost za přidělení úvěru nově ponese banka či nebankovní poskytovatel půjček. Pokud důkladně neprověří klientovu schopnost splácet a ten se pak skutečně ocitne v prodlení, umožní mu zákon umořit úvěr podle jeho možností a bez úroků.

Skončí rozhodčí doložky

Velkou změnou pro některé nebankovní instituce je pak ztráta možnosti využívat takzvaných rozhodčích doložek, kdy spor neputoval k soudu, ale k vybranému rozhodci. Podle kritiků rozhodčí doložky silně znevýhodňují spotřebitele, protože poskytovatel úvěru si vybíral i rozhodčí instituci, k níž spor poputuje v případě, že klient přestane splácet.
Nicméně u již uzavřených smluv budou doložky ještě nějakou dobu platit. Faktem je, že většina společností, které je v minulosti využívaly, včetně bank, od nich již ustoupila.
Pokud zákon projde Senátem a podepíše jej prezident, úvěrové firmy nebudou smět účtovat tak vysoké sankce jako dosud. Dosavadní legislativa totiž jejich výši nijak neupravovala.

Sankce maximálně polovina úvěru

Podle nového zákona nebude smět součet všech smluvních sankcí za nesplácení půjčky překročit 50 procent celkové výše úvěru. Maximálně by se částka mohla vyšplhat na 200 tisíc korun. Kromě stropu pro sankce zákon upravuje smluvní pokuty z prodlení, které nabíhají denně. Nově by tato sankce nemohla překročit 0,1 procenta denně z částky, s níž je dlužník v prodlení.
„Regulaci sankcí vnímáme jako potřebný krok, který přispěje k další kultivaci českého trhu s nebankovními půjčkami. Bohužel v dnešní době existuje spousta firem, kterým primárně nejde o to, generovat zisk z poskytování úvěrů, ale z udílení sankcí, a stát by této praxi neměl nečinně přihlížet,“ říká Ondřej Holoubek, mluvčí úvěrové společnosti Provident.
Zásadně by měl klesnout i počet firem, které poskytují úvěry. K tomu dnes totiž stačí jen živnostenský list. Takových firem, o nichžměl dosudmálokdo ucelený přehled, je podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 57 tisíc.
Půjčovat peníze budou moci pouze firmy, které prokážou odbornost i morální bezúhonnost a dostanou licenci. Pro firmy, které ji budou chtít získat, začne platit požadavek ve výši dvacetimilionového základního kapitálu. Trh se tím výrazně pročistí.

ČNB přibude práce

Situace ale bude komplikovanější pro Českou národní banku, která dohled nad licencovanými subjekty odmítala. Teď však na základě pozměňovacího návrhu poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL) bude dozorovat všechny subjekty, včetně těch bez licence.
Zákon navíc začne regulovat mikroúvěry do pěti tisíc korun, které na trhu představují velký problém. Zneužívaly je zejména firmy poskytující drobné půjčky těsně před výplatou. Obcházení zákona jim umožňovalo účtovat si například vysoké sankce z prodlení.

***

534 697 počet hypotečních úvěrů v ČR 693miliardy korun představuje jejich objem Co přináší zákon o spotřebitelském úvěru

Končí rozhodčí doložky * Úvěrové firmy nebudou moci užívat takzvaných rozhodčích doložek. Ty umožňovaly, aby v případě nedodržení podmínek smlouvy mohli spor rozhodovat namísto soudu předem určení arbitři. Strop na sankce při nesplácení * Jestliže se dlužník opozdí se splátkou, za každý den prodlení mu bude moci věřitel účtovat maximálně 0,1 procenta z opožděné sumy. Nebude možné, aby sankce z prodlení a smluvní pokuta přesáhly 50 procent z vypůjčené částky (nejvýše 200 000 korun). Počáteční kapitál instituce * Ten, kdo bude chtít poskytovat úvěry, bude muset disponovat kapitálem a mít licenci od České

národní banky. Pro vstup na trh bude potřeba, aby měla firma počáteční kapitál 20 milionů korun. Posouzení klienta * Pokud dá společnost úvěr klientovi, u něhož je skoro jisté, že splácení nezvládne, smlouva o úvěru bude neplatná. Vzdělání * Všichni finanční poradci nebo prodejci úvěrů budou muset mít alespoň maturitu a složit odbornou zkoušku. Splácet hypotéky bude snazší * Každá banka bude muset spočítat cenu hypotéky a napsat ji do formuláře. Před podpisem smlouvy budete mít nejméně dva týdny na rozmyšlenou, po které nemůže banka podmínky nabídky zhoršit.

Předčasné splácení hypoték * Ročně půjde splatit bez sankce 25 procent z hypotéky. V těžkých životních situacích, jako je dlouhodobá nemoc, invalidita či úmrtí, lze celou hypotéku splatit úplně zdarma. Ti, kdo se po dvou letech rozhodnou nemovitost prodat, zaplatí nanejvýš jedno procento ze zbývající částky, maximálně

50 tisíc korun. Platnost zákona pro všechny úvěry * Dosud nebylo třeba podepisovat smlouvu na úvěry do 4999 korun (typicky půjčky před výplatou). Novela zákona ale zařadí tyto mikropůjčky do své působnosti. Úvěrovým firmám umožňovalo dřívější nastavení účtovat vysoké sankce z prodlení.