To chceme Budvar položit?


(24.06.2016)

Právo | 24.6.2016 | Rubrika: Publicistika | Strana: 6 | Autor: Václav Votava


Jak někdy bývá cesta do pekla dlážděna dobrými úmysly, názorně ukazuje zákon o registru smluv. Samozřejmě, rozumím myšlence prostřednictvím zveřejňování smluv omezit korupci a dostat hospodaření měst a státních institucí pod veřejnou kontrolu, ale bezhlavá aplikace může nadělat více škody než užitku. Proto jsem také pro zákon nemohl s čistým svědomím hlasovat.
Problém vidím především u firem s majetkovou účastí státu, což je například Budějovický Budvar, národní podnik, který se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí. Když se taková firma bude muset vysvléct donaha, udělat takový, s prominutím, striptýz své obchodní politiky, zveřejňovat své smlouvy, jak na straně nákupu, tak na straně prodeje, bude to hotové požehnání pro konkurenci a nepochybuji, že ta toho také využije.
A to nehovořím o známkoprávních sporech, které Budvar vede. Už to je jeho ohrožení a my to té konkurenci ještě naservírujeme jak na stříbrném podnosu. Nedivím se tedy, že se to řediteli Budvaru Jiřímu Bočkovi nelíbí.
Hovořili jsme o tom při mé návštěvě v pivovaru, má veliké obavy o podnik, který vytáhl se svými spolupracovníky tam, kde dneska je. A obavy má oprávněně! Budvar byl navíc zřízen za účelem dosahování zisku, nehospodaří s veřejnými prostředky a finance na svůj provoz získává výlučně z vlastní podnikatelské činnosti. Už proto mi přijde nesmyslné potopit ho v zájmu dobra registrem smluv.
Nebo snad někdo počítá s tím, že až to Budvar položí, konkurence ho koupí od státu za babku? Anebo je to něčí zájem pěkně si národní podnik „připravit“ pro případnou privatizaci? Tak takhle naivní snad nebudeme.
Proto budu hlasovat pro změnu zákona o registru smluv, která se nyní projednává ve Sněmovně a měla by situaci Budvaru vyřešit.
Popravdě řečeno, v této choulostivé situaci se po nabytí účinnosti zákona o registru smluv ocitnou i další firmy se státní účastí nebo firmy zřizované městy.
I ony pak mohou být před konkurencí jak nahé v trní a může je to více či méně poškodit. Myslím, že tato novela zákona by měla být mnohem širší a ochránit i je.